Неделя,
  03 Юли 2022 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

„Оценяването – въздействието му върху педагогиката и професионалната автономия”


Препоръки подготвени от международна делегация от България Франция, Гърция, Холандия, Португалия, Испания и Великобритания по време на Конгреса на учителския синдикат UIL-Scuola – Италия, 15 -17 май 2018 г.

Оценяването на учениците е сърцето на учителската професия. То е сериозно професионално действие, което засяга учениците и техните семейства. Оценяването цели да позволи на ученика да е наясно със своите постижения и да повиши своите компетенции, както и да направи диагностика на трудностите и да намери решение за тях. С други думи, оценката трябва да бъде позитивна и формираща, да повишава знанието и уменията на ученика и да носи конструктивна обратна връзка. Инвестирането в учителското първоначално и професионално развитие е важно, защото повишава капацитета за анализиране на учебния процес, както и подсилва съвместната работа и професионалната автономия.

Докато дискутираме оценъчните политики, разбрахме че в нашите страни тестовете имат негативно влияние върху училището, учителите и учениците. Училището се е превърнало във фабрика за задачи, учебните програми са стеснени и има прекален акцент върху грамотността и математиката, за сметка на творческите и практическите дисциплини. Освен това, учениците от всички възрасти са стресирани, което влияе на психическото им здраве, заради изпити в училище. Учениците, срещащи трудности, са жертви на ниско самочувствие.

Учителите също са жертва на болести, свързани със стреса, заради нездравословна конкуренция. В случайте на слаби оценки, учителите са основните виновници, така че те са принудени да преподават само за тестове, за да подобрят представянето на учениците при изпити с високи залози. Този процес рязко намалява свободата на учителя, стеснява педагогическата практика и води до намаляване на професионализма в учителската работа.

Англия изглежда е най-лошият пример на оценки и тестове. Там има национални стандарти за тестове за деца на 4, 6, 11 и 14 г. и след това други задачи за всички на 16 г. Резултатите са свързани с оценка на учителя, която от своя страна е свързана със заплащането. Училищната инспекция се фокусира най вече на резултатите от теста и една лоша инспекция може да доведе до уволнение. В Холандия по-възрастните учители в началното образование са под натиск за по-високи резултати и при несправяне се предприемат действия дори за напускане на училище.

В някои страни като Англия и Португалия, стандартизираните тестове са използвани, за да повишат състезанието между училищата, като се публикуват класови табла, които се опитват да дескредитират държавните училища и да популяризират частните.

На международно ниво статистическите изследвания, проведени от транснационални организации от правителствен характер, особено Организация за икономическо сътрудничество и развитие /ОИСР/, станаха мощни инструменти за регулиране на политиките за публично образование. Освен това, за националните власти те често са средство за легитимиране на образователните им реформи и за обвиняване на учителите, за които се твърди, че не вършат добре работата си.

Тези интернационални сравнения, използвайки стандартни инструменти, се провалиха в „улавянето” на истинската идея на преподаването и образованието. Те принизяват образованието, което не винаги е в състояние да се впише в такива измерими данни. Образованието не може да бъде ограничено само до определени умения и компетенции, които трябва да бъдат усвоени, а включва и предаването и насърчаването на хуманитарните принципи и ценности, които в тези тестове трудно могат да бъдат включени. Тази обсесия със сравняването на резултати и постижения на национално и интернационално ниво произвежда прекалено малко знания, игнорира контекста на учебния процес и ощетява демократичното участие и дебат относно политическите измерения на образованието.

В заключение:

Учителите не са против оценяването – знаем, че това е важно, но резултатите от тестовете, които се използват да оценяват учителите и училищата определено са неподходящи. Следователно е много важно учителите да се борят срещу тестовете и срещу тази култура на непрекъснато създаване на оценяващи механизми, като най вече работят с родителите.

Що се отнася до образователните политики, ние разбираме, че сходни проблеми се срещат навсякъде. За нас, като образователни синдикати, участието в интернационална дискусия означава възможност да укрепим аргументите си, да окажем натиск над правителствата ни с настоявания и предложения. Заедно ще продължим да строим училище, което популяризира добруването на учениците, учителите и другите членове на училищното общество. Заедно ще продължим да се борим за качеството на държавното образование за всички.____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2022 ©