Вторник,
  16 Юли 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Приет бе новият Колективен трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование
След динамична и продължителна дискусия по време на провелото се на 6 юни 2018 г. редовно заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество (ОСТС) в областта на средното образование бе приет новият Колективен трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование, който ще бъде подписан в 8.30 ч. на 11 юни 2018 г. в МОН. Националният колективен трудов договор бе одобрен от Красимир Вълчев – министър на образованието и науката, д.ик.н. Янка Такева – председател на Синдиката на българските учители към КНСБ, Юлиан Петров – председател на Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“, Аспарух Томов – председател на Независимия учителски синдикат към КНСБ, Стефанка Балева – председател на Сдружението на директорите в средното образование в Република България и Надежда Николчева – председател на Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България.

За пореден път благодарение на ефективните и далновидни предложения на Синдиката на българските учители бяха постигнати по-високи параметри на утвърдените договорености за работещите в системата на средното образование. Председателят на СБУ благодари на министър Вълчев и неговия екип, и на останалите социални партньори – членове на Отрасловия съвет за подкрепата и изрази становище, че само по пътя на успешното социално партньорство, насочено към повишаване на авторитета на българския учител чрез утвърждаване на неговия социален и професионален статус, може да се постигне качествено образование.

Д.ик.н. Янка Такева отправи своята благодарност и към министър- председателя на Република България Бойко Борисов и към министъра на финансите Владислав Горанов за поетия политически и финансов ангажимент към системата на средното образование у нас.

Постигнатото с подписването на новия Колективен трудов договор е продължение на политиката на правителството на Република България за извеждане на образованието като приоритет чрез увеличаване на средствата за повишаване на възнагражденията на работещите в системата на средното образование и издръжката на образователните институции у нас.

Ивайла ВАСИЛЕВА____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©