Вторник,
  05 Юли 2022 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Заседание на Комисията за равнопоставеността, семейството, жените и децата към КНСБ
На 6 февруари 2014г. в Централата на СБУ в София се проведе заседание на Комисията за равнопоставеността, семейството, жените и децата към КНСБ с председател д.ик.н. Янка Такева, която е председател и на СБУ. На заседанието, в което участваха представители на основни членове на КНСБ, бе приет отчетът за дейността на Комисията през 2013 г. в областта на равнопоставеността и равните възможности за жените и мъжете, джендър измеренията на труда, политики за семейството и децата. Обсъден и приет бе и планът за работата на Комисията през 2014 г. Участничките в срещата разговаряха и за възможностите за тържественото честване на 8 март - Международния ден на жената, който се отбелязва и като ден за борба за равнопоставеността на жените и мъжете. Председателят и членовете на Комисията за равнопоставеността, семейството, жените и децата към КНСБ изказаха благодарност на ръководството на Конфедерацията и лично на президента Пламен Димитров за оказваните подкрепа и съдействие за работата на Комисията____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2022 ©