Четвъртък,
  30 Ноември 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Заседание на Отрасловия съвет
На 16 май 2018 г. в МОН се проведе заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в системата на средното образование, ръководено от зам.-министъра на образованието и науката и председател на Отрасловия съвет инж. Таня Михайлова. В заседанието взеха участие министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, зам.-председателят на СБУ Красимир Попов, главните експерти в Централата на СБУ Иван Кънчев и Желю Иванов, представители на национално-представителните синдикални и работодателски организации, директори на дирекции и държавни експерти в МОН.

По време на заседанието беше обсъдено предстоящото въвеждане на Европейския регламент за лични данни – регламент 2016/ 697 - GDRP. Инж. Борис Герасимов, директор на Дирекция „Информационни и комуникационни технологии“ в МОН информира за мерките, които Министерството досега е взело относно защитата на личните данни. Министър Красимир Вълчев поясни, че предстои подписването на споразумение между МОН и Комисията за защита на личните данни за партньорство и взаимодействие във връзка с изпълнението на новите европейски директиви за защита на личните данни, за обучения, консултации и оказване на методическа помощ в тази връзка на директорите на образователните институции.

В дневния ред на заседанието на Отрасловия съвет беше предоставена и информация от директора на Националния център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти към МОН Лиляна Друмева, касаещи предизвикателствата, свързани със системата за квалификация.

Обсъден бе и проектът на Стратегията за възпитателната работа, разработена по предложение на Синдиката на българските учители. Зам.-председателят на СБУ Красимир Попов сподели, че СБУ е удовлетворен от изпълнението на искането на СБУ от страна на МОН да изведе на преден план проблема с възпитанието на децата и учениците в образователните институции, в семейството и обществената среда. Той обърна внимание на някои пропуски в проекта на Стратегията, които следва да бъдат преодолени в следващите обсъждания.

Велина АНТОВА____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©