Вторник,
  28 Май 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Обучение в Централата на СБУ
На 30 април т.г. в Централата на Синдиката на българските учители се проведе обучение на председатели на ревизионни комисии и секретар-касиери на синдикални организации на СБУ от София-област. В него участие взеха Диана Иванова – председател на Централната контролно-ревизионна комисия на СБУ (ЦКРК) и Наташа Павлова – член на Комисията. Участниците в обучението бяха поздравени от д.ик.н. Янка Такева – председател на СБУ, която постави акцент на политиките на Синдиката за устойчиво развитие на образователната система, с постигнатото досега, с възможностите на Бюджет 2019 г, в т.ч. с актуални въпроси свързани със синдикалната дейност и нормативната база, касаещи системата. Акцентира на приоритените дейности на Синдиката на национално, общинско и на равнище - училище и детска градина, на квалификацията, както и на възможностите на ПАНИО за обучение в лидерство, наставничество, работа в мултикултерна среда, и на новото взаимодействие между учители и родители. Г-жа Такева изказа благодарност към присъстващите за тяхната синдикална активност.

Виолетка Петкова – главен експерт в Централата на СБУ и отговорник за регион София-област обърна вниманието на присъстващите към предстоящите важни събития на СБУ – XXI конкурс „Учител на годината“, 14-та Спартакиада на учителите с международно участие, на формирането на групи за обучение на ПАНИО в град Хисаря. Тя говори за организационото укрепване, информационното осигуряване, както и за уставните задължения за редовното провеждане на синдикални събрания по структурите на Синдиката.

Председателят на ЦКРК Диана Иванова запозна присъстващите с документацията, нейното попълване, контрол и правилно съхранение, в т.ч. с отговорностите на секретар-касиерите.

Обучението в Централата на Синдиката на българските учители бе част от предвидените обучения, които се провеждат по структурите на СБУ за формиране на повече компетентности от страна на синдикалния актив.

УД____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©