Вторник,
  05 Юли 2022 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Дискусия по повод на 8 март - Международен ден за права на жените и мир в света
На 4 март 2014 г. в столицата, в Централата на Конфедерацията на независимите синдикати в България, се състоя дискусия по повод предстоящия Международен ден за права на жените и мир в света - 8 март, на тема: „Нежните гласове на синдикализма”. Форумът бе организиран от КНСБ и Комисията за равнопоставеността, семейството, жените и децата към КНСБ с председател д.ик.н. Янка Такева, която е председател и на Синдиката на българските учители и вицепрезидент на Женския комитет на Паневропейския регионален съвет към Международната организация на профсъюзите.

В основните доклади на форума, изнесени от Пламен Димитров и д.ик.н. Янка Такева, бяха коментирани актуални данни, характеризиращи положението и ролята на жените в съвременния обществено-политически и икономически живот в България. Разгледани бяха проблеми, свързани с равнопоставеността и бяха коментирани редица данни, доказващи, че де юре жените са абсолютно равноправни във всички сфери на живота, а де факто - са подложени на множествена дискриминация и неравно спрямо мъжете заплащане на пазара на труда, домашно насилие, стереотипи, налагащи им граници и определящи им роли, накърняващи човешкото им достойнство. Направени бяха и конкретни предложения за преодоляване на стереотипите и насилието в обществото, семейството и на работното място, както и за възможностите за съвместяване на трудовия и професионалния живот. По-късно вицепрезидентът на КНСБ д-р Иван Кокалов връчи грамоти за активен принос в дейността на Комисията за утвърждаване на равнопоставеността и равните възможности за жените и мъжете, джендър измеренията на труда, създаването и защитата на политики за семейството и децата.

Преди дискусията, в Централата на КНСБ бяха наградени победителите в първото издание на Националния конкурс за детско творчество, организиран от КНСБ и Благотворителен фонд „Проф. д-р Желязко Христов, д.м.” със съдействието на СБУ.Участниците и гостите в празничния ден можаха да се насладят на прекрасните изпълнения на учениците от столичните 46 ОУ “Константин Фотинов” и 101 СОУ “Бачо Киро”.

Подробности за събитията - във вестник “Учителско дело”____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2022 ©