Понеделник,
  15 Юли 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

В РАМКИТЕ НА БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – 2018 СБУ ПРОВЕДЕ МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ
Подкрепа за младите учители като инструмент за качествено образование
Привличане, набиране и подготовка на ефективни млади учители в образованието
На 27 и 28 март 2018 г. в София се проведе международна конференция „Подкрепа за младите учители като инструмент за качествено образование: Привличане, набиране и подготовка на ефективни млади учители в образованието“, организирана от Синдиката на българските учители, Европейския синдикален комитет по образование (ETUCE) с подкрепата на Министерството на образованието и науката на Република България и програмата на Европейския съюз „Еразъм +“. Форумът е в рамките на българското председателство на Съвета на Европейския съюз – 2018.

Темата за младите учители има приоритетно място в политиките на Синдиката на българските учители. Още от преди шест години Синдикатът работи по този въпрос, акцентирайки общественото внимание чрез провеждане на конференции, отправяне на предложения към МОН, Правителството и други институции. Активно съдействие в тази своя дейност СБУ получава и от европейските синдикални структури в лицето на Европейския синдикален комитет по образование.

По инициатива и разработени предложения на СБУ, МОН предприема действия за стимулиране привличането на завършващи студенти към учителската професия и задържането на младите специалисти - учители в образователната система чрез целеви стипендии, приоритетно повишаване на началните работни заплати, осигуряване на средства за транспорт до работното място или за наем на жилище в населеното място по месторабота. С настоящата конференция, Синдикатът очаква да се изведе на ново, по-високо равнище темата и дискусията за младите учители, за необходимостта от приемственост в учителската професия и привличане в нея на млади, ефективни учители подготвени за предизвикателствата при протичащата образователна реформа и промените в обществената и информационна среда.

В настоящата международна конференция се включиха представители на 25 държави от Европейския съюз. Над 130 участници – социални партньори, учители, политици на местно, национално и европейско равнище и други заинтересовани страни обсъдиха текущите теми в областта на европейското училищно образование, обмениха опит, успешни практики и очертаха идеи за бъдещи политически инициативи.

Организаторите и участниците в конференцията бяха приветствани от Йорданка Фандъкова, кмет на София, Красимир Вълчев, министър на образованието и науката, Майкъл Теуш, ръководител на отдел В2 – Училище и многоезичие, Генералната дирекция „Образование, младеж, спорт и култура“ към Европейска комисия, Кристине Блоуър, президент и Сюзан Флокен - европейски директор на Европейския синдикален комитет по образованието (ETUCE), Сара Кик – Европейска федерация на работодателите в образованието, Моника Панайотова, заместник-министър на българското председателство на ЕС – 2018 г. Галя Захариева, зам.- председател на Комисията по образование и наука към 44. Народно събрание, инж. Пламен Димитров – президент на КНСБ и Димитър Манолов – президент на КТ Подкрепа. Поздравителни адреси до организаторите и участниците в международната конференция „Подкрепа за младите учители като инструмент за качествено образование: Привличане, набиране и подготовка на ефективни млади учители в образованието“ изпратиха Бойко Борисов – министър-председател на Република България, Томислав Дончев – заместник - министър председател, Лиляна Павлова – министър на българското председателство на съвета на Европейския съюз – 2018, Пламен Димитров - президент на КНСБ и Галло Пирошка - президент на Унгарския синдикат на учителите.

След официалната част, по програмата на форума бяха представени над 10 презентации и доклади за подкрепата на младите учители по програмите на ЕС, за бъдещето на програма „Програма Еразъм +“, актуални изследвания по темата на конференцията, наставничеството, продължаващата квалификация и кариерното развитие на учителите и др. Членове на ETUCE от европейските страни споделиха добри практики. В работни групи бяха дискутирани теми, свързани с предизвикателствата на привличането и задържането на младите учители; подкрепата на новопостъпилите учители; социалния диалог, като път за успешно реализиране на политики за привличане, набирането и подготовка на ефективни млади учители в образованието и др. Конференцията приключи с приемане на препоръки, които ще бъдат изпратени до всички членове на Европейския синдикален комитет по образование.

Подробности за събитието, четете на страниците на в. „Учителско дело“.

УД____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©