Петък,
  01 Юли 2022 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

В МОН ПОСТЪПИХА 154 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИНОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО


154 нови предложения за иновации в 153 училища за учебната 2018/2019 година постъпиха в

МОН. Те са от 68 общини и 70 населени места. Най-голям е броят на подадените училищни

проекти от област Пловдив /24/, Бургас /19/ и София-град /16/. До 15 април 2018 г. Комисията

за иновативните училища ще оцени всички постъпили училищни проекти.

Най-висок е процентът на предлаганите иновации, свързани с нови методи на преподаване,

както и тези, касаещи организацията и/или съдържанието на обучението в училище. Голяма

част от одобрените миналата година иновативни училища имат възможност за разширяване на

обхвата на иновативния процес и иновативната дейност през следващата учебна година и

могат да включват различни ученици или випуски, както и нова, различна иновация от вече

одобрените програми.

Най-често срещаните иновативни проекти от началните училища имат възпитателен характер.

Свързани са с екологични училищни инициативи, с дейности, развиващи креативните умения

чрез изкуства и се стремят към повишаване интереса за четене сред малките ученици.

В проектите, подадени от средните и основни училища, иновацията се изразява в новаторски

методи за обучение в различни учебни предмети. Сугестопедичните методи на преподаване и

учене също са предпочитани сред основните и средни училища.

Профилираните гимназия се стремят към повишаване уменията на преподавателите по чужди

езици, както и към методите на преподаване и организацията на учебните часове. Бинарните

уроци и интердисциплинарното проектно-базирано обучение са често срещани в проектите от

профилираните гимназия.

Сред професионалните гимназии фокусът е насочен към ранното кариерно ориентиране и

добиване на приложим професионален опит. Споделянето на опит и знания сред учениците от

различни класове също е често срещано.

Иновациите, които включват повишаване на компютърната грамотност, подобряване на

материалната база /осигуряване на компютърни зали, дидактическо оборудване/, активно и

интензивно IT обучение на учениците от основните училища и гимназиите, се срещат сред

голяма част от подадените проекти от всички видове училища.

ПРЕСЦЕНТЪР НА МОН____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2022 ©