Четвъртък,
  30 Ноември 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ
Заедно срещу насилието на работното място


В навечерието на 8 март - Международния ден на жената, по инициатива на Комисията за равнопоставеността, семейството, жените и децата (КРСЖД) към КНСБ, с председател д.ик.н. Янка Такева и със съдействието на КНСБ, се проведе национална конференция: „НЕ на насилието на работното място!“, в която се включиха над 200 участници.

Форумът е в подкрепа на тазгодишната кампания на Международната конфедерация на профсъюзите (МКП) с мото „STOP на насилието на работното място, базирано на пола!“. Тя обхваща 23 дни на действие от 14 февруари до 8 март и нейната голяма крайна цел е приемането на Конвенция на Международната организация на труда (МОТ) за премахване на насилието на работното място, базирано на пола.

Националната конференция „НЕ на насилието на работното място!“ се състоя на 7 март 2018 г. в Централата на Конфедерацията в столицата и обедини решимостта, волята и политиките на КРСЖД и КНСБ, на министерства и ведомства, синдикални и неправителствени организации за решаването на проблема, който е и ключов за синдикатите, тъй като засяга правата на трудещите се, тяхната безопасност, здравето и достойнството им. Решаването му, подчерта д.ик.н. Янка Такева, председател на КРСЖД и модератор на националната конференция, е основа за постигане на равнопоставеност, социална справедливост, мир и демокрация.

Приветствия към организаторите и участниците поднесоха Росица Димитрова, заместник-министър на труда и социалната политика и Пламен Нанков, вицепрезидент на КНСБ.

Любен Томев, директор на Института за социални и синдикални изследвания към Конфедерацията на независимите синдикати в България, представи основен доклад по темата на форума. Съдоклади изнесоха Деница Сачева - заместник-министър на образованието и науката, Зорница Русинова - заместник-министър на труда и социалната политика, доц. Красимира Костадинова, дм от Федерацията на синдикатите в здравеопазването (ФСЗ) – КНСБ, Национален център „Обществено здраве“ и Валентина Кацарска от Федерация на независимите синдикални организации от леката промишленост (ФНСОЛП) към КНСБ.

В конференцията се включиха още: инж. Румяна Михайлова - изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“; д-р Елеонора Лилова - председател на Държавната агенция за закрила на детето, Живка Първанова - зам.-областен управител на София-град; Ваня Кастрева - началник на РУО – София град, Мария Минчева - директор на дирекция „Образование“ към Столична община, Бойка Харалампиева - председател на Сдружението за учителска взаимопомощ – София, Мариана Печеян - лидер на Клуб на жените предприемачи и мениджъри в България, Детелина Смилкова - председател на Българската асоциация за управление на хора и вицепрезидент на Висшия университет по застраховане и финанси, директори на образователни институции от столицата и други градове на страната, учители, представители на федерациите на КНСБ, на Омбудсмана на Република България, директори на дирекции в Министерството на образованието и науката, експерти от МТСП, представители на над 40-те организации, членове на КРСЖД и партньори от неправителствения сектор, които работят по проблемите на равнопоставеността между жените и мъжете, семейството, децата и младите хора.

В официалните изказвания и по време на конструктивната дискусия бяха споделени градивни политики, успешни практики и ефективни предложения за справяне с насилието на работното място. Те ще бъдат обобщени в Заключителен документ, който ще бъде изпратен до отговорните институции, ангажирани с проблемите, поставени на конференцията.

Подробности за събитието –

във вестник „Учителско дело“ - бр. 9/12.03.2018 г.____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©