Събота,
  15 Юни 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Заседание на НСК на СБУ
Днес, 28 февруари 2018 г. се проведе заседание на Националния стачен комитет (НСК) на Синдиката на българските учители. В заседанието участва и председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева.

Съвещанието се водеше от Красимир Попов, председател на НСК и зам.-председател на СБУ. Обсъждани бяха актуални въпроси във връзка с продължаване на националната кампания на СБУ „Не на насилието над деца, ученици и родители” и подобряване на педагогическото взаимодействие между учители и родители. Набелязани бяха конкретни мерки и инициативи на ниво училище, детска градина, община и на национално ниво.

НСК категорично смята, че СБУ трябва да продължи да използва всички средства и законови форми, в това число при необходимост и на протест в защита на авторитета на учителя.

С конкретните решения от заседанието на НСК на СБУ ще бъдат запознати всички синдикални членове чрез структурите на Синдиката.

УД____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©