Сряда,
  27 Октомври 2021 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

НАЦИОНАЛЕН ОБУЧИТЕЛЕН ФОРУМ – БЮДЖЕТ – 2018

Ефективно партньорство за развитие на средното образование


По традиция в началото на всяка календарна година Синдикатът на българските учители инициира и организира национален обучителен форум за съставянето и приемането на бюджета в системата на средното образование. Утвърдил се във времето като изключително ползотворен за членовете на Синдиката и неговите социални партньори, тази година той се проведе на 31 януари в гр. Банкя и бе открит от председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева. В събитието взеха участие министърът на образованието и науката Красимир Вълчев и зам.-министърът на финансите Росица Велкова.Участници в националното семинарно обучение бяха зам.-председателят на СБУ Красимир Попов и членовете на Изпълнителния комитет на СБУ, областните координатори и членове на СБУ, зам.-кметове на общини, директори на дирекции в МОН, експерти от Министерство на културата, ръководството на Националния център за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти - гр. Банкя, директори на дирекции „Образование“ и финансови експерти от общинските администрации, началници и експерти от Регионалните управления по образованието, директори на водещи учебни заведения в системата на средното образование, НСОРБ и др. За да поставят във фокус основните моменти по съставянето и приемането на бюджета в системата на средното образование, в националния форум се включиха лектори от МОН, МФ и Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).

В хода на събитието бяха презентирани новите акценти при формиране на единните разходни стандарти от Александра Димитрова, държавен експерт в дирекция „Държавни разходи“ в Министерството на финансите. Възможностите и предизвикателствата, които предоставя новият механизъм на делегираните бюджети, механизмите за формиране на работните заплати, както и конкретни насоки за усъвършенстване на вътрешните правила за работната заплата представиха Мариана Ламбова и Дима Коцева, началник-отдели в Дирекция „Финанси“ в МОН. Те направиха й анализ и оценка на изпълнението на бюджета за 2017 г. за държавните и общинските училища, ДГ и ЦПЛР в страната.Гинка Чавдарова от НСОРБ представи пред аудиторията новите акценти в подготовката на общинските бюджети за 2018 г.

В хода на проведените дискусии бяха споделени становища, дискутирани конкретни казуси и търсени най-добрите решения за усъвършенстване на политиките за развитие на средното образование чрез ефективно и разумно разпределение на средствата за финансиране на заетите в сектора и приоритетно развитие на определени дейности.

Подробна информация за форума, посветен на съставянето и приемането на бюджет – 2018, четете в брой 5 на в. „Учителско дело“.

УД____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2021 ©