Неделя,
  03 Декември 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Награди на Гражданско сдружение „Постоянно образование“
На 16 декември 2017 г. в Музея за история на София се проведе Шестата годишна среща на Гражданско сдружение „Постоянно образование“, клон на японския образователен център „Номура“, за интегрирано образование през целия живот, под наслов „ИОЦЖ – за цялостно развитие на личността“. Синдикатът на българските учители приветства идеите и инициативите на Сдружението, свързани с утвърждаването на хуманизма в българското образование.

По време на срещата бяха раздадени една Първа и една Поощрителна парична награда в ежегодния конкурс на Сдружението за дипломна работа на хуманна тема, защитена през текущата 2017 г., на Цветелина Чобанова от Български институт по неорайхианска аналитична психотерапия с тема „Типове търговци през призмата на неорайхианската школа и тренинг семинари за развитие и обогатяване на търговските умения чрез Терапия на петте движения“ и на Галина Яхова от Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, филологически факултет, с тема „Ролята на личността на учителя според педагога Жечо Атанасов. Споделен опит на учителя по литература Айсел Алиева“. В конкурса участваха 19 души от различни университети и институти в България.

По време на събитието беше показан и документален филм за историята на център „Номура“.

УД____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©