Петък,
  01 Декември 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Празник на непреходните духовно-нравствени ценности в столичното 15. СУ „Адам Мицкевич“
По утвърдена традиция в навечерието на най-светлия християнски празник Рождество Христово ученици и учители от столичното 15. СУ „Адам Мицкевич“ с директор Ваня Минева се включиха в благотворителната кампания „Успели българи дават личен пример“, доказвайки, че за добротворството няма граници. С множество извънкласни мероприятия и с вътрешноучилищна благотворителна изложба с картички и календари – част от кампанията, празникът бе посрещнат с огромно вълнение от учениците, които показаха социална ангажираност, граждански ценности и добродетели. С активната подкрепа на училищното ръководство младите хора изявиха своята съпричастност, толерантност, човеколюбие и взаимопомощ в двудневния благотворителен коледен базар в училището.

По случай социално значимата инициатива, колективът на столичното 15. СУ „Адам Мицкевич“ в лицето на директора Ваня Минева и на председателя на училищната организация на СБУ и зам.-директор на училището – Лилла Гунчева, получи поздравителен адрес и специални подаръци от председателя на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева. „Убедена съм, че в навечерието на Рождество Христово, Вие, г-жо Минева, учителите от синдикалната организация на СБУ и Вашите ученици сте се заели с дълбоко човешката благотворителна кауза в помощ на нуждаещите се от подкрепа деца и ученици. Приветствам Вашите усилия за добротворство и нека в този празничен ден с изработените картички и сувенири да докоснете сърцата на всички с Вашата изключително хуманна благотворителна кампания, да дарявате надежда и човешка подкрепа на децата” – бе поздравът на д.ик.н. Янка Такева към присъстващите.

Сред гостите, уважили благотворителния базар, бяха депутатите от 44-то Народно събрание на Република България – Димитър Главчев, Десислава Атанасова и Анна Александрова. Тук бе още Анелия Георгиева – зам.-кмет на столичния район „Надежда“, Цветелина Стефанова – младши експерт „Връзки с обществеността” на район „Надежда“, Михаил Миков – главен експерт в Дирекция „Образование“ на Столична община, Бойка Харалампиева – председател на Сдружението за учителска взаимопомощ – София, Дани Ангелов – актьор от Народния театър „Иван Вазов“, Деян Велинов – водещ на Нова телевизия, и др.

Директорът Ваня Минева изрази своята гордост от работата на педагогическия колектив и постиженията на учениците. „Гордея се с учителския екип, който работи всеотдайно за възпитанието на младите в множество добродетели, като съпричастност, взаимопомощ, уважение към училището и познанието. Всички ние като учители даваме увереност на младите да се справят с предизвикателствата на 21. век – изтъкна г-жа Минева и допълни, че 15. СУ „Адам Мицкевич“ е сред иновативните училища в столицата с изучаване на полски език от първи клас и с високо качество на учебно-възпитателния процес и извънкласните форми. Тя разказа за добрия психоклимат в колектива, за множеството извънкласни форми – част от успешната образователна интеграция на децата от уязвимите групи в 15. СУ, както и за редица мероприятия, свързани с възпитанието на учениците в родолюбие и уважение на изконните български традиции и култура – ценности, съхранили българската нация през вековете.

Председателят на организацията на СБУ в училището Лилла Гунчева сподели, че от началото на учебната година училищното синдикално семейство на 15. СУ се е увеличило с осем нови членове. „Гордея се, че сме задружен и сплотен учителски колектив – каза г-жа Гунчева и допълни, – всичко постигаме благодарение на партньорството с нашия директор, както и с положените от нас труд, постоянство, всеотдайност и желание за професионално усъвършенстване.“

Димитринка ХРИСТОВА

____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©