Четвъртък,
  30 Ноември 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН, СБУ!


ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ

НА ОбКС НА СБУ,

ДО

СИНДИКАЛНИТЕ ЧЛЕНОВЕ

НА СБУ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ И ПРИЯТЕЛИ,

От името на Изпълнителния комитет на Синдиката на българските учители, и лично от мое име, Ви поздравявам по случай 24-годишнината на Синдиката.

За всички нас - членовете на Синдиката на българските учители тази годишнина е и гордост, и самочувствие, и повод за равносметка, защото през тези 24 години ние вървяхме единни в една посока, отстоявахме правата си, заедно работихме за издигане престижа на българския учител, за да получи той своето достойно място в обществото.

Днес годишнината за нас е и основание да заявим, че всички заедно успяхме да изградим СБУ като съвременна демократична организация на работещите в системата на средното образование в нашата страна, ползваща се с международна известност и авторитет, с признато основно влияние и принос за осъвременяването и развитието на образованието, и на синдикализма.

За мен, като председател на Синдиката на българските учители, е изключителна чест да Ви поздравя с 24 годишнината на нашия Синдикат, да Ви благодаря за всеотдайността и упоритостта в синдикалната дейност, и да Ви пожелая все така неуморно и вдъхновено да работите за организационното укрепване, за отстояване политиките на СБУ.

Желая Ви здраве, творчески дух и воля за успехи!

Честита 24-годишнина!

С уважение,

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СБУ: /П/


/ д.ик.н. ЯНКА ТАКЕВА /____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©