Вторник,
  28 Май 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Проведе се XXXVII Синдикален съвет на СБУ


„Приемственост между поколенията - работа с младите учители“ бе темата на XXXVII Синдикален съвет на Синдиката на българските учители, който се състоя на 15 декември 2017 г. в София. Председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева направи конструктивно въведение по изключително актуалния проблем за приемствеността между поколенията и работата с младите учители. Форумът, чиято тема утвърди един от акцентите в дейността на Синдиката през 2018 г., надгради политиките на СБУ и представи европейския опит и проблематика по отношение на приемствеността между поколенията и работата с младите учители, събра близа 360 участници от цялата страна. Сред тях бяха членовете на Изпълнителния комитет на СБУ, на Националния стачен комитет и на Централната контролно-ревизионна комисия на Синдиката, председатели на националните секции на СБУ, председатели на Общински координационни съвети на СБУ, изявени синдикалисти, директори на образователни институции, кметове и зам.-кметове, научни работници, преподаватели във висши училища, и др. Поздравления и акценти по темата представиха и официалните гости на събитието: Сюзан Флокен - европейски директор на Европейския синдикален комитет по образование (ETUCE), която разви темата за лидерството в образованието и Мартин Ромер - почетен генерален директор на ETUCE и съветник в Интернационала на образованието, който представи презентацията „Предизвикателството да работим с младите учители“. Синдикалния съвет приветства и инж. Пламен Димитров - президент на Конфедерацията на независимите синдикати в България ( КНСБ), който коментира актуалните теми на деня в контекста на образованието и синдикализма.

„Наставничеството в образователната среда - форма на институционална и междуинституционална приемственост“ бе темата на презентацията на доц. д-р Надежда Калоянова, преподавател в катедра „Педагогика и методика на обучението“ в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас. А доц. д-р Антоний Гълъбов презентира „Междугенерационните отношения в училищната общност: ролята на младите учители в диалога с родителите“. XXXVII Синдикален съвет единодушно избра състава на Националния стачен комитет (НСК) на СБУ: Председател на НСК - Красимир Попов, заместник-председател на СБУ; Заместник-председатели – Иван Поров, председател на ОбКС на СБУ - Стара Загора и Илия Илиев, председател на ОбКС на район „Студентски“ на Столична община; членове: Антоанета Андреева – председател на ОбКС на СБУ – Велико Търново; Бонка Ичкова – председател на ОбКС на СБУ – Благоевград; Гина Чергарова – председател на ОбКС на СБУ– Пазарджик; Енеза Ангелова - председател на ОбКС на СБУ – Монтана; Иван Господинов - председател на ОбКС на СБУ - Сливен; Илинка Патърова - член на Изпълнителния комитет на ОбКС на СБУ – Ихтиман, Софийска област; Павлина Димитрова - председател на ОбКС на СБУ – Добрич; Рада Нейчева - председател на ОбКС на СБУ – Разград; Румяна Големанска - председател на ОбКС на СБУ – Ловеч; Снежана Мирчева - председател на ОбКС на СБУ – Търговище; Евлогия Манджукова - председател на ОбКС на СБУ – Видин; Коста Главчев – председател на ОбКС на СБУ – Тунджа, област Ямбол.По утвърдена традиция в деня на Синдикалния съвет бе проведен заключителният етап на четирите престижни конкурса на Синдиката - Деветнадесети национален конкурс „Синдикалист на годината“, Единадесети национален конкурс „Най-добър социален партньор - директор“, Дванадесети национален конкурс „Журналист на годината“ и Единадесети и национален конкурс „Най-добър социален партньор - кмет“.

Подробно за дискусиите и решения на Синдикалния съвет, за наградените в четирите конкурса на СБУ и празничната церемония по награждаването и др. – в бр. 1 от 2018 г. на в. „Учителско дело“.

____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©