Сряда,
  27 Октомври 2021 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

ВАЖНО Е ДА ЗНАЕТЕ
СИНДИКАТЪТ НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ ОТНОВО УСПЯ


В резултат на активното сътрудничество на Синдиката на българските учители с МТСП и НОИ за подобряване условията на Учителския пенсионен фонд в чл.69в, ал.3 на Кодекса за социално осигуряване се направи допълнение (обн. ДВ. бр. 99 от 12.12.2017г., в сила от 01.01.2018 г.),както следва:

"При представянето на данни за допълнително положен учителски осигурителен стаж след отпускането на пенсия по чл. 68, ал. 1 и 2, към която се изплаща добавка от Учителския пенсионен фонд, броят на месеците, от които е определена добавката, се увеличава с броя месеци след пенсионирането, за които има осигурителни вноски в същия фонд."(& 3 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018г.).

С така извършената промяна в ал.3, на чл.69в от КСО се създава възможност за учителите, които след упражняване правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл.68, ал. 1-2 от КСО, на които е определена добавка към пенсията от УПФ, ако продължат да работят като педагогически специалисти да получат увеличение не само на основния размер на пенсията, но и на добавката.____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2021 ©