Неделя,
  03 Декември 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

ЧЕТВЪРТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ
Дигиталната учебна среда – ново измерение в образователния процес
На 24 и 25 ноември т.г. в Общинския дворец на културата, гр. Перник, се проведе Четвъртата национална конференция на тема: „Дигиталната учебна среда – ново измерение в образователния процес”, под патронажа на председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева.

Традиционният годишен форум се организира от ОУ „Св. Иван Рилски“, гр. Перник, и Синдиката на българските учители, в партньорство с „РААБЕ България” и с подкрепата на Министерството на образованието и науката. Във фокуса на сътрудничеството между водещи учители новатори в интерактивното учене – членове на СБУ, бе обменен опит и иновативни педагогически практики по ключови теми, свързани с дигитализирането на учебно-възпитателния процес, ефективното внедряване и използване на облачните технологии, на най-новите софтуерни учебни ресурси в класната стая, както и значението им за повишаване на качеството и ефективността на образованието. В контекста на съвременните образователни реалности и модернизирането на училището над 180 учители новатори обмениха информация за новите софтуерни учебни инструменти и приложения, презентираха виртуалната класна стая, както и прилаганите иновации в дигитална учебна среда за повишаване на резултатите на своите ученици и надграждане на техните комуникативни, граждански и социални компетентности и умения. Поставени бяха въпроси, свързани с инвестициите в учителя, неговата квалификация и професионално усъвършенстване.

Националната конференция бе открита от Бойко Сливенов, директор на ОУ „Св. Иван Рилски“, и Красимир Вълчев – министър на образованието и науката. Приветствия към участниците поднесоха д.ик.н. Янка Такева – председател на Синдиката на българските учители, д-р Вера Церовска – кмет на община Перник, и Ирена Соколова – областен управител на Перник. Сред участниците в ежегодния форум бяха: Ваня Коконова – началник на Регионалното управление на образованието – Перник; Венета Миланова – член на ИК на СБУ, областен координатор и председател на ОбКС на СБУ – Перник, Павлина Петрова – експерт юрист в Централата на СБУ, Надежда Цветкова – управител на „РААБЕ България”, директори на дирекции в МОН, представители на научните среди, IT-специалисти от „Админсофт“, „Юнион Интерактив“, „Майкрософт България”, и др.

Ролята на учителя в управлението на информационните технологии, съчетаването на онлайн уроци и класически средства за обучение, както и за използваните от учителите Web инструменти в персонифициране на обучението презентираха: инж. Ангел Ангелов – учител по информационни технологии от СОУ „Сава Доброплодни“, гр. Шумен; д-р Ивайло Старибратов – директор на Образцова математическа гимназия „Акад. Кирил Попов”, гр. Пловдив; Людмил Велинов – старши учител по теоретично обучение в ПГИ, гр. Перник; Петя Георгиева – учител в ОУ „Христо Ясенов“, гр. Етрополе, инж. Тонка Георгиева – учител по математика и информационни технологии в 3. ОУ „Димитър Благоев“, гр. Шумен; инж. Таня Сребрева – учител по информационни технологии в ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“, гр. Бургас; Трифон Димов – представител на „Образователен сектор” в „Майкрософт България”; Румен Бакалов – управител на „Нумеро“; Радосвета Дракева – управител на „Админсофт“; Симеон Предов – основател на Shkolo.bg, и др.

Те поставиха акцент на компютърното моделиране, осигуряването на базисни знания, умения и компетенции на учениците с помощта на модерните софтуерни продукти - Оffice 365, G Suite, VirtuLab, Мicro Bit, Scratch JR, Cizmos.

За своето участие в двудневната Четвърта национална конференция всички учители-новатори получиха по един кредит и сертификати за участието си, лично подписани от председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева и домакина Бойко Свиленов. В рамките на форума учителите се запознаха с историята и забележителностите на град Перник и крепостта „Кракра”, както посетиха най-големия подземен музей на минното дело на Балканите.

Димитринка ХРИСТОВА____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©