Четвъртък,
  30 Ноември 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Наставничеството – фактор за задържане на младите и новоназначени учители в образователната система


Ролята на наставничеството за професионалното развитие на младите учители е темата на националната конференция, организирана от Синдиката на българските учители с подкрепата на Фондация „Конрад Аденауер“. Авторитетният форум, който бе открит и модериран от д.ик.н. Янка Такева, председателя на СБУ, се състоя на 20 ноември 2017 г. в столицата. Основните лектори в него всеобхватно и задълбочено представиха пред аудиторията ключови теми и въпроси, засягащи значимостта на наставничеството за привличането, задържането и професионалното развитие на младите и новоназначени учители. Доц. д-р Антоний Гълъбов - социолог и преподавател в Нов български университет – София, презентира темата „Младите учители - носители на иновации и приемственост“, проф. д-р Дора Левтерова, директор на Кариерния център при ПУ „Паисий Хилендарски“ разгледа „Наставничеството като фактор за успешното включване на младите учители в образователната система“ и доц. Надежда Калоянова, преподавател в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас, представи пред аудиторията интерактивна презентация за формите и развитието на наставничеството, характеристиките и принципите му като неформален образователен процес. Сред официалните гости и участници на събитието бяха Емилия Лазарова и Лили Друмева - съветници на министъра на образованието и науката, Лазар Додев, директор на Дирекция „Квалификация и кариерно развитие“ и Емилия Тошева, държавен експерт в дирекцията, Наталия Михалевска, директор на Дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ в МОН, проф. Росица Пенкова, директор на Департамента за информация и усъвършенстване на учителите към СУ „Св. Климент Охридски“, и др. Бе изпратен поздравителен адрес от министърът на образованието и науката Красимир Вълчев. В националната конференция, която дискутира различни аспекти на приобщаването и адаптирането на младите и новоназначените учители в образователните институции, се включиха и представители на Министерство на образованието и науката и на научната общност, началници на Регионалните управления на образованието, членовете на Изпълнителния комитет на СБУ, директори, учители - членове на Синдиката от цялата страна, представители на социалните партньори в областта на предучилищното и училищното образование, на неправителствени организации и др. Форумът е закономерен резултат на дългогодишните усилия на СБУ за развитие на наставничеството, намерили широка институционална и законодателна подкрепа и за пореден път обедини обществения диспут в посока обсъждане на предложения и разработване на политики за развитие на наставничеството като част от кариерното развитие на педагогическите специалисти. Подробности за националната конференция - четете във вестник „Учителско дело“.____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©