Неделя,
  03 Декември 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Съвременни практики за нравствено и патриотично възпитание
В чест на 1-ви ноември, Деня на народните будители, в гр. Габрово се проведе регионален педагогически форум. Идеята е на ИК на ОбКС на СБУ – Габрово, за да отговори на предизвикателството пред обществото и учителската професия, свързано с нарасналата девалвация на нравствените ценности на подрастващото поколение и младите хора. Така вече втора година успяваме да обединим усилията на детската градина и училището като образователни институции, на община Габрово и РУО – Габрово, като организиращи и обезпечаващи образователния процес общински и държавни институции, както и Българската православна църква, Националния музей на образованието, Регионалната библиотека „Априлов-Палаузов”, ИМКА – Габрово, и родителската общност в нашия град около идеята за съхраняване на изконно присъщите традиции на габровци в областта на почитта към школото, даскала, българското слово и култура, родния край, отечеството и традиционните български нравствени добродетели.

В тази връзка на 26 октомври 2017 година в Актовата зала на Национална Априловска гимназия се реализираха две събития, чийто инициатор и главен организатор е Синдикатът на българските учители – Габрово: заключителният етап на Втория регионален конкурс „Учители – будители на бъдещето” и кръглата маса на тема: „Съвременни практики за нравствено и патриотично възпитание”. По този повод председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева изпрати поздравителен адрес. В него се казва „Приветстваме Ви за идеята да обедините усилията на държавните институции и местната власт в името на по-доброто бъдеще на децата и учениците от областта. Защото и днес българското просвещение е свещена мисия! Не преставайте да будите съзнанието на младите и на обществото ни за едно по-добро бъдеще на българския народ! Високо ценя стореното от Вас, солидарността и подкрепата в трудния ни път за отстояване на човешките и професионалните права на българския учител, за модерно и устойчиво развитие на системата на средното образование. За положените усилия – благодарност и уважение към всички Вас!”

Гости на форума, който се проведе под патронажа на Таня Христова, кмет на Община Габрово, и Георги Маринов, началник на РУО – Габрово, бяха: Мария Пенева – зам.-областен управител на област Габрово, Георги Маринов, началник на РУО – Габрово, Павлина Макашелова – ст. експерт в Дирекция „Образование и социални дейности“ на община Габрово, Руслан Личев – архиерейски наместник на Българската православна църква – Габрово, Савина Цонева – директор на РБ „Априлов-Палаузов“ – Габрово, Ангел Илиев, достолепен представител на учителската гилдия, който от своите 90 г. е отдал повече от 40 г. в активна педагогическа дейност и неуморно се труди на писателското поприще, Милка Пурел – дългогодишен и уважаван учител и краевед от Габрово, Веселин Лазаров и Бояна Пенчева от Националния музей на образованието“, Маргарита Мънчева от дружество „Майчина грижа“ – Габрово, Диана Иванова – председател на ЦКРК, председателите и членовете на ИК на Синдиката на българските учители от градовете Севлиево, Трявна и Дряново – Евгения Пенчева, Лиляна Иванова, Росица Марчева, Иван Иванов от РС на КНСБ – Габрово, учители, ученици, директори, родители и граждани.

Празнично настроение създадоха с песенните си поздрави учениците от музикалната формация „Музикална лаборатория, традиция и сцена“ към СУ „Васил Левски“ – гр. Севлиево, с диригент учителя по музика Ваня Ангелска, създател на новата песен „Будители“, която прозвуча като вълнуващ и тържествен поздрав към всички присъстващи на събитието.

Педагогическият форум бе открит от председателя на Общ. КС на СБУ – Габрово, Ренета Колева, която аргументира необходимостта от разискване на тази дидактическа проблематика. В годината на 180-та годишнина от рождението на Васил Левски Синдикатът на българските учители води убедителна политика за съхранение на родолюбието и моралната извисеност на българина, за което говори и фактът, че осъществява своите инициативи през 2017 г. под девиза „Родолюбие, образование, солидарност”.

Будителството е мисия и отговорност, затова форумът в гр. Габрово – люлката на българското образование, е един показателен пример за съвременно модерно будителство. Преди 95 години, през 1922 година, по инициатива на Министъра на просвещението Стоян Омарчевски се узаконява 1-ви ноември като национален празник на народните будители. В тази връзка Националният музей на образованието в Габрово представи пред участниците в кръглата маса новото мултимедийно „Помагало за Деня на народните будители“, за което са използвани архивни снимки и документи от фонда на НМО.

В ролята си на председател на журито, Ренета Колева оповести номинираните участници и награди най-изявените учители, които в периода 1 ноември 2016 – 2017 г. са реализирали значими успехи в учебно-възпитателната си дейност, като са участвали в научни форуми, разработили са и са апробирали в теоретичен или практически аспект иновации в педагогическата си практика и с това са допринесли за завоюване на призови изяви на своите деца и ученици в конкурси, състезания, олимпиади и др. Наградените учители от Габровска област във Втория регионален конкурс „Учители – будители на бъдещето“ 2017: Голямата награда и ваучер на стойност 40 лева за закупуване на художествена и учебна литература от веригата книжарници „Петко Златев“ се присъди на Нина Кръстева Кънева, старши учител в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Габрово, в категория „Начално образование“. Връчени бяха и три специални награди с ваучер на стойност 30 лева в категория „Гимназиално образование” на: Красимира Ангелова Ангелова, старши учител от Национална Априловска гимназия – Габрово, Ваня Димитрова Ангелска, старши учител от СУ „Васил Левски“ – гр. Севлиево, и Таня Стефанова Попова – Дечева, старши учител от СУ „Васил Левски“ – гр. Севлиево, както и две поощрителни награди с ваучер на стойност 20 лева на Татяна Илиева Илиева-Станева, старши учител в ДГ „Младост“ в категория „Предучилищно образование“, и на Мартин Данаилов Христов, учител от СУ „Райчо Каролев“ в категория „Млади учители“ – гр. Габрово.

Във втората част на форума приветствие поднесоха: Мария Пенева – зам.-областен управител на област Габрово, изказа становището, че в съвременното общество възпитанието на децата се възлага единствено на училището като институция и е време по-широк кръг от обществени сфери и институции комплексно да се заемат с това, а именно освен семейството такъв ангажимент трябва да поемат и културните и религиозните институции. „Подобното привлича подобното и ако искаме нравствени и патриотично възпитани деца – ние самите трябва да сме такива“ – завърши изказването си г-жа Пенева. Георги Маринов – Началник на РУО, засегна темата за патриотичното възпитание, като изтъкна факта, че то е неразривна част от цялостното възпитание и формиране на личността на подрастващите и ролята на обществото е да подпомогне учителството в нелеката задача.

Павлина Макашелова – ст. експерт в Дирекция „Образование и социални дейности” – Община Габрово, каза, че младите имат нужда от подкрепа, а в това трудно време, когато се претопяват корените на българска нация, именно учителите са тези духовни месии, които ще създадат в съзнанието на децата и учениците стожерите на българското светоусещане като обич и преданост към българската култура и език, традиции и обичаи, християнската вяра.

Руслан Личев – архиерейски наместник на БПЦ в гр. Габрово, приветства идеята на СБУ за поставяне на обществено обсъждане на този важен проблем за обществото, какъвто е възпитанието на децата и учениците. Той категорично изказа становището, че семейството трябва да генерира любовта към ближния и чувството на човечност, добротворство и пожертвователност, за да могат в обществото подрастващите да общуват помежду си хуманно, културно и интелигентно. БПЦ отваря вратите си за инициативите децата да влязат в християнския храм и да бъдат въведени там към тайнствата на добротворството, пожервователността за ближния.

След това като пример за интегративен подход към възпитанието на нравствено извисен личности бе представена педагогическата практика на Мария Димиева, гл. учител в ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“ – Габрово, която от няколко години работи заедно с отец Станислав Хубчев от БПЦ – Габрово, по проект „Успех“ и „Твоят час“ за разкриване силата на просветлението, на чистата вяра и на дълбоките корени на човещината и нравственото поведение, на съпричастието и състраданието към болката на ближния.

Своите становища и личен опит споделиха: Милка Пурел, Савина Цонева, директор на РБ „Априлов-Палаузов” – Габрово, Ангел Илиев – учител, краевед и писател от Габрово, автор на книгата „Памет габровска“ – 2017 г. Вероника Атанасова – учител от СУ „Райчо Каролев”, показа инициативите на родолюбивото възпитание в своето училище с презентацията „Патриотичното възпитание в СУ „Райчо Каролев”, Красимира Ангелова – НАГ, подчерта силата на театралното изкуство като специфичен възпитателен акцент в работата по български език и литература и история и цивилизация в горен курс със заснетата драматизация на Вазовата повест „Чичовци“, Ст. Постомпирова – директор на ОУ „Иван Вазов“, разкри инициативите на клубните дейности, свързани с чествания на годишнина от рождението на патрона на училището, с изявите на вокална група „Усмивките на Габрово“ и др., а накрая Ваня Ангелска и Таня Попова – старши учители от СУ „В. Левски” от гр. Севлиево, представиха своята педагогическа практика в сферата на проектно базираните възпитателни дейности с цел формиране на родолюбие и толерантност към различните и инакомислещите в мултимедийната презентация със заглавие: „Светлината, която ни спасява”.

След плодотворната дискусия Бистра Георгиева, председател на професионално-творческата комисия в ИК на СБУ – Габрово, обобщи идеята за бъдещото конструктивно партньорство между представителите на всички институции за създаване на дългосрочна програма с конкретни дейности за генериране на положителните прояви на хуманизъм и родолюбие у младите хора и за трайни резултати от работата на учителите в процеса на нравственото и патриотичното възпитание. Кръглата маса бе закрита с танца „Ръченица“ на децата от група „Дъга” на ДГ „Младост” с учител Татяна Илиева.

Синдикатът на българските учители, образователните и управленските институции и габровската общественост обединяват усилията си за изграждане на система от дейности с децата и учениците, чрез които да се възпитават личности, духовно извисени над тленното и материалното, над суетата и незначимото в живота, чрез формиране на традиционните нравствени добродетели: обич към родината и вярност към родовите корени, гражданска съвест и себеотрицание, както и непримиримост към негативните прояви на действена злонамереност към своите връстници и обществото.

Ренета КОЛЕВА, председател на ОбКС на СБУ – Габрово, и координатор на СБУ за област Габрово____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©