Неделя,
  16 Юни 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Заседание на Отрасловия съвет
На 12 октомври т.г. в МОН се проведе заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в системата на средното образование. То бе ръководено от зам.-министъра на образованието и науката и председател на Отрасловия съвет инж. Таня Михайлова. В него взеха участие министърът на образованието и науката Красимир Вълчев и зам.-министрите Деница Сачева и Петър Николов, главният секретар на МОН Албена Михайлова, председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева, зам.-председателят Красимир Попов, представители на национално представителните синдикални и работодателски организации и директори на дирекции от МОН. Заседанието премина при следния дневен ред:

1. Запознаване с програмите на МОН за провеждане на мероприятия във връзка с председателството на България на Европейския съюз.

2. Информация за предложенията на МОН за бюджет 2018 г.

3. Разглеждане на процедурата по организацията и финансирането на групите по обхват.

4. Разни.

По т. Първа от дневния ред членовете на Отрасловия съвет приеха календара на събитията и програмите на МОН за провеждане на мероприятия във връзка с председателството на България на Европейския съюз (януари-юни 2018 г.). След направено от страна на г-жа Такева предложение бе решено към така предложената програма да бъда добавена още една инициатива: Синдикатът на българските учители в партньорство с останалите социални членове на Отрасловия съвет и Министерството на образованието и науката да организират европейска конференция с участието на синдикалните лидери от Европа, на която да бъдат изразени виждания по актуални секторни политики – за младите учители, темата за мигрантите и др.

По т. Втора участниците в Отрасловия съвет приеха представената информация за предложенията на МОН за бюджет 2018 г. Бе взето решение в срок от 7 дни МОН да им предостави в писмен вид финансовите параметри на бюджетните програми за системата на средното образование за 2018 г.

По т. Трета от дневния ред бе взето решение МОН да събере от регионалните си структури допълнителна информация за проблемите на процедурата и финансирането на групите по обхват на учениците и да се проведе експертна дискусия за намиране на конкретни решения.

В точка Разни по искане на председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева бе решено на следващото заседания на Отрасловия съвет Министерството на образованието и науката да представи своите политики за освобождаване на общинските и държавните училища от такса „Смет”, както и освобождаване от ДДС на учебниците, учебните тетрадки и други помагала.

Таня ЛЕОНИДОВА____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©