Сряда,
  27 Октомври 2021 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева участва в среща в Министерския съвет


На 21 септември 2017 г. в Министерския съвет се проведе среща с кметове на общини, ректори на висши училища и представители на социалните партньори в сферата на образованието, в която взе участие и д.ик.н. Янка Такева, председателят на Синдиката на българските учители.

В срещата участваха министър-председателят Бойко Борисов, министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, министърът на младежта и спорта Красен Кралев, министърът на регионалното развитие Николай Нанков. Тя бе ръководена от министъра на икономиката Емил Караниколов.

Тема на дискусията бе образователната инфраструктура и ролята на държавата за подобряване на материално-техническата и дидактическата база в училищата и детските градини, и използването на възможностите на Оперативна програма „Региони в растеж“ в тази насока.

Присъстващите министри докладваха за постигнатите резултати в подобряването на образователната инфраструктура. Представена бе информация, че 426 учебни заведения в 72 общини ще получат средства за обновяване на материално-техническата база. Проектите са за саниране, за подобряване на санитарно-хигиенни и битовите условия в класните стаи, както и за закупуване на техника за модернизиране на учебния процес – аудиовизуална, професионална и техника за практики по различни специалности. Над 43 милиона са инвестициите за подобряване на учебната база в 13 държавни висши училища. За подобряване на образователната инфраструктура ще бъдат инвестирани 624 милиона лева по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020.

Д.ик.н. Янка Такева в своето изказване благодари на министър-председателя Бойко Борисов за отпуснатите средства по ОП „Региони в растеж“ за ремонт и подобряване на материално-техническата и дидактическата база в общинските училища и детски градини. Тя обърна сериозно внимание на факта, че е започнало и е в ход в цялата образователна структура увеличението на работните заплати на учителите и на длъжностите, приравнени към длъжността „Учител“. Отново напомни, че трябва да се разработят механизмите за това, социалната политика на държавата да минава през образованието, за да бъдат успешно задържани в детските градини и училищата децата от рискови семейства, които са обхванати благодарение на Екипите за обхват на деца и ученици.

Госпожа Такева благодари на министър-председателя Бойко Борисов за неговата съпричастност към проблемите на образованието и за това, че лично организира втора среща в рамките на месец септември по актуални въпроси на образованието. Тя обърна внимание, че училищната среда, предмет на разговора, е един от основните фактори за подобряване качеството на учебно-възпитателния процес и повишаване мотивацията на учениците, и дава възможност на учителите да работят в по-добри условия. А всичко това гарантира по-доброто кадров о обезпечаване на системата на предучилищното и училищното образование.

Д.ик.н. Янка Такева честити на всички присъстващи двата значими празника - Световният ден на мира - 21 септември и 109-годишнината от обявяването на Независимостта на България, която честваме на 22 септември.

По време на срещата министър-председателят Бойко Борисов благодари на Екипите за обхват на деца и ученици, благодарение на чиято ефективна работа над 3000 деца влязоха в образователните институции.____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2021 ©