Вторник,
  05 Юли 2022 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

МИРЪТ – НАЙ-ГОЛЯМАТА ЦЕННОСТ НА ЗЕМЯТА


Всяка година на 21 септември светът отбелязва Деня на мира, обявен от Общото събрание на ООН за ден, посветен на укрепването на идеалите за мир. Международният ден на мира се отбелязва съгласно резолюция 36/67 от 1981 г., приета с идеята този ден да съвпада с откриването на редовната сесия на Общото събрание на ООН. През 2001 г. Общото събрание гласува резолюция 55/282 и утвърждава 21 септември за ден на ненасилието и спирането на огъня във всички точки на света. Резолюцията призовава хората по цял свят по подобаващ начин на отбележат деня и така да „сътрудничат с ООН за постигането на световен ден на прекратяване на огъня”. Годишнината от приемането на декларацията открива уникална възможност да се припомнят принципите, на които тя е основана.

Световният ден на мира се отбелязва в деня на нападението на Германия над Полша, с което започва Втората световна война (1939–1945). 21 септември е денят, обявен от ООН за Международен ден на мира. След първото честване на 21 септември през 2002 г. все повече страни членки, неправителствени организации, агенции на ООН, религиозни общности и групи на гражданското общество отдават почит на този ден.

Мирът е спокойствие, мирът е хармония, мирът е свобода на личността. Мирът предполага наличието на здрави междуличностни или международни отношения, просперитет в областта на социалното и икономическото благосъстояние, създаване на равенство, както и работещ политически строй, който служи на истинските интереси на всички.

Мирът започва там, където спира насилието и започва сътрудничеството. Различни степени на съдействие и интеграция маркират пътя към мира, по който се движи Европейският континент, достигнал своя „Пакт Европа” след Втората световна война. В международен план държавите – пазителки на мира, се присъединяват към ООН, водени от идеята, че единственият начин за постигане на мир, прогрес и развитие е обединението в една общност, основана на разбирателството между отделните народи. Водещата цел е гарантиране на международната стабилност и предпазване на бъдещите поколения от трагедиите на войната и страданията.

Това е ден на отказ от насилие и прекратяване на огъня по целия свят. За целта по целия свят се провеждат различни мероприятия. Обикновено започват с обръщение на генералния секретар на ООН, след което се бие камбаната, следва едноминутно мълчание, след което реч произнася председателят на Съвета за безопасност към ООН.

В много страни различни организации, граждански групи и училища отбелязват деня с церемонии и различни мероприятия. Истинското значение на деня се крие във възможността за участие на хората навсякъде по света в тържествата, за това, те да помислят заедно за значението на мира и техния личен принос за неговото реализиране и опазване. Най-популярният начин за отбелязването на този празник е едноминутно мълчание. На този ден милиони хора се включват в едноминутното мълчание, провеждат се различни инициативи в повече от 200 страни, хиляди училища се включват в честването на този ден с организирането на различни събития, почистване на паметници, градинки, засаждане на цветя, декоративни храсти и дръвчета, за да отбележат Деня и като символ на защита на околната среда и международно сътрудничество в тази сфера на обучението по защита на околната среда, културните различия, толерантност и мир.

Образованието е основата на устойчивия мир, то е двигател на толерантност и ненасилие. Образованието чрез познанието и културата на диалога може да подпомогне мирното решаване на конфликти, то възпитава уважение към чуждите култури, към културното и езиковото многообразие, то учи на толерантност и ненасилие. Според Генералния Секретар на ООН Бан Ки Мун „не е достатъчно само да научиш децата как да четат, пишат и смятат. Образованието трябва да развива взаимното уважение към другия и към света, в който живеем, и да помага на хората да изковат по-справедливо, приобщаващо и мирно общество."

Нуждаем се сега от мир, за да дадем шанс на децата и внуците да живеят в един толерантен и проспериращ свят. Ние им го дължим. Нека правителствени и неправителствени организации обединят силите си и заедно с международните организации да превърнем образованието в инструмент на мира. Длъжни сме да възпитаме у бъдещите поколения диалогична култура и да изградим чрез образованието един по-солидарен свят.

Един мирен ден в годината съвсем не е достатъчен, но нека днешният бъде поредният, в който ще кажем – не на войната, не на насилието! Да бъде мир!

Да си пожелаем от сърце да има мир и любов, благоденствие и светлина за всички хора по света, но и да не забравяме, че постигането им зависи от всеки един от нас!

УД

____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2022 ©