Вторник,
  28 Май 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Стартира четвъртото издание на единственото по рода си национално събитие на СБУ, посветено на извънкласните и извънучилищните дейности


На 26 август 2017 г. в Санаторно - оздравителния комплекс „Камчия” тържествено бе открит петдневен семинар на тема „Извънкласните и извънучилищните дейности - за устойчиво качествено обучение, възпитание и развитие на децата и учениците” организиран от синдиката Синдикатът на българските учители съвместно с Фондация „Устойчиво развитие за България” и Санаторно-оздравителен комплекс /СОК/ „Камчия”, под патронажа на Министерство на образованието и науката. Форумът е заключителен етап на едноименния конкурс, който се провежда за четвърта поредна година по инициатива на СБУ и тази година е на тема „Развиваща и подкрепяща образователна среда - творчество, успеваемост, духовност”.

Приветствие към участниците и въведение към темата на форума направи председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева. От името на Станка Шопова - изпълнителен директор на СОК „Камчия” и председател на Фондация „Устойчиво развитие за България” поздрав отправи доц. Емилия Лазарова и запозна присъстващите с дейностите на СОК „Камчия”. Тихозар Кръстев, старши експерт в дирекция „Приобщаващо образование” в МОН представи презентация за приобщаващото образование в контекста на практическото прилагането на Закона за предучилищното и училищното образование.

В семинара участват близо 250 учители и специалисти, работещи в сферата на извънкласната дейност от детската градина до дванадесети клас, от центровете за личностно развитие и приобщаващото образование, както и директори, експерти по образование, научни работници, преподаватели и студенти от педагогически факултети на висши училища у нас и чужбина, които споделят и мултиплицират добър педагогически опит, изразяват лична позиция и предлагат практически решения на поставените проблеми по отношение на дейностите по интереси, като развиваща и подкрепяща образователна среда в системата на средното образование. В програмата на семинара са предвидени: дискусия „Приобщаващото образование в политиките на СБУ”, кръгла маса „Личностни и социални умения на детето и ученика за приобщаване и адаптиране към преходите в образователната система: детска градина -1.клас -5.клас”, творческа работилница „Хайде на хорото”. Домакините са подготвили и богата културна програма.

Кулминация на събитието ще бъде тържествената церемония по награждаването на отличените в Конкурса, която ще се проведе на 30 август 2017 г. от 15.00 ч.

Подробности за това единствено по рода си национално събитие, инициирано от СБУ очаквайте на страниците на в. Учителско дело”

УД____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©