Вторник,
  26 Октомври 2021 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Седмият ученически конкурс „Есе’ 2017“ в ХТМУ завърши успешно
Тържественото честване на „Деня на университета” - 10 юни 2017 г. в Химикотехнологичния и металургичен университет – София, бе белязано отново от присъствието на младата надежда, която очакваме да попълни редиците на инженерните кадри в България в следващите години – учениците. Този ден завърши поредицата от утвърдени традиционни майски и юнски празници в университета – на духа, младостта, творчеството и познанието с посланието на миналото и надеждата за бъдещето.

Гости на тържеството бяха част от 10-те ученици, номинирани и класирани в ученически конкурс - есе’2017. Те бяха аплодирани от присъстващите заради прекрасните си есета по темата „75 години инженерно образование в РБългария”. Учениците и техните преподаватели получиха грамоти и награди лично от Ректора на университета. В тазгодишното издание на конкурса участваха 49 ученици от над 30 училища в страната с разработки и по трите подтеми: Инженер - химик - мисия и предизвикателство в 21 век; Металите и блясъкът на техните цветове; Нови материали – основа на съвременния живот.

И тази година журито беше максимално затруднено да номинира и определи победителите. А те са: Първа награда -Николай Аврамов с есе по темата: „Инженер - химик - мисия и предизвикателство в 21 век”, преподавател Валентина Попова, МГ „Атанас Радев” - гр. Ямбол; Втора награда - Севинч Шабан с есе по темата: „Металите и блясъкът на техните цветове”, преподавател Йорданка Гичева, СУ „Св.св. Кирил и Методий“, с. Самуил, обл. Разград; Трета награда - Таня Стоянова с есе по темата: Нови материали - основа на съвременния живот”, преподавател Стефка Джендова - Танева, СУ „Христо Ботев”, гр. Карнобат; Специална награда за есе на френски език - Адрияна Ненчева с есе по темата: „Инженер - химик - мисия и предизвикателство в 21 век”, преподаватели: по ХООС - Соня Василева и по френски език - Павлинка Николова, ГПЧЕ „Алеко Константинов” – гр. Правец; специална награда за есе на немски език - Маноела Апостолова с есе по темата: „Инженер - химик - мисия и предизвикателство в 21 век“, преподаватели: по ХООС - Ваня Иванова и по немски език - Ваня Янчева.

д-р инж. Мариана ДИЧЕВА, НТМУ____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2021 ©