Неделя,
  03 Декември 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Официално бе открито шестото издание на Постоянната академия за науки и иновации в образованието (ПАНИО) на СБУ


На 25 юли 2017 г. в град Хисаря официално бе поставен старт на шестото издание на ПАНИО от председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева и зам.-министъра на образованието и науката инж. Таня Михайлова. Гости на поредното значимо събитие на СБУ бяха: кметът на град Хисаря инж. Пенка Дойкова, директорът на дирекция „Квалификация и кариерно развитие“ в МОН Лазар Додев и проф. Росица Пенкова – директор на Департамента за информация и усъвършенстване на учителите (ДИУУ) при СУ „Св. Климент Охридски“, както и основните лектори на Академията: проф. Дора Левтерова - директор на Университетския център за кариерно развитие при ПУ „Паисий Хилендарски“ и доц. д-р Надежда Калоянова от Бургаския университет „Проф. Асен Златаров“.

За 6-та поредна година близо 300 директори и учители, членове на СБУ от цялата страна ще преминат обучение в няколко модула, целящи да провокират тяхната креативност и да надградят техните знания, умения и компетентности за работа с ученици, родители и цялата общественост в съвременна мултикултурна среда.Повече за мотивацията, амбицията и целите, които си поставят лекторите, за впечатленията и очакванията на участниците в ПАНИО – 2017, четете в бр. 26 на в. „Учителско дело“.

УД____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©