Понеделник,
  15 Юли 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Д.ик.н. Янка Такева взе участие в откриването
на Шишмановите празници


На 22 юни 2017 г. д.ик.н. Янка Такева, председателят на Синдиката на българските учители, бе сред почетните гости на тържественото откриване на Шишманови празници в Националния етнографски музей в София. Начало на значимото културно събитие, сред чийто съорганизатори и спомоществователи е СБУ, постави изложбата под наслов: „Народното изкуство - моя радост и вдъхновение“ на тема: „Куклени образи от българската народна митология“.

Шишмановите празници, които се провеждат веднъж на всеки пет години, сега са посветени на 155 години от рождението на големия родолюбец, педагог и учен-енциклопедист проф. д-р Иван Шишманов и на 45-годишнината от създаването на носещото името и продължаващо делото му Национално етнопедагогическо сдружение (НЕПС) с председател Лозинка Йорданова.

Много учители и техните ученици, научни и културни дейци, представители на основните организатори на Шишмановите празници - НЕПС, Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при Българската академия на науките (ИЕФЕМ - БАН), Съюза на българските писатели (СБП) и Националния дворец на децата (НДД), разгледаха експонатите и можаха да се насладят на впечатляващото изпълнение на Мечкаре - Кукери, представено им от учениците НУ „Отец Паисий“ от село Ярджиловци, община Перник.

„Децата свиха китка от фантазии, почерпени от нашата древна култура и народното въображение - да се гони злото с красота, защото народът знае, че злото зло не гони“ - каза Лозинка Йорданова, която откри изложбата. - Иван Шишманов се е тревожил да не се изгуби народното творчество и се е обърнал с писмо към учителството и децата да го събират. В необозримостта на народната култура за всички има място.“ Тя говори за величието на учителя и значимостта на неговия труд днес. Г-жа Йорданова изказа специална благодарност към д.ик.н. Янка Такева за ползотворното партньорство между НЕПС и СБУ, и за всичко, което председателят на Синдиката прави за учителите и издигането на техния статус.

Д.ик.н. Янка Такева поздрави организаторите и участниците в събитието за родолюбивата им научна дейност. Тя акцентира, че познаването, обичта и вдъхновението към народното изкуство изграждат хора, които обичат родината си и стават успешни млади личности, човечни и добри, като изтъкна изключителната роля на българския учител за това. В знак на признателност към труда им, г-жа Такева връчи подарък на участващите в изложбата учители и ръководители на образователни институции от София, Перник, Плевен, Благоевград, Първомай, Радомир и други градове на страната.

Доц. д-р Петко Христов, директор на ИЕФЕМ - БАН, представи накратко заслугите на родения на 22 юни проф. д-р Иван Шишманов, при чийто мандат като министър на образованието през 1906 г. ИЕФЕМ се създава под названието Народен етнографски музей. Доц Христов разказа и за реализиращия се проект за образователен център в Музея. Приветствия поднесоха още Татяна Досева, директор на НДД и Надя Попова, главен редактор на вестник „Словото“, издание на СБП, а поетът Георги Дрангозов прочете свое стихотворение, посветено на тържествения повод.

През следващите няколко месеца Шишмановите празници ще включват изложби, пленери, литературни четения и други събития за деца, ученици и студенти в различни селища в страната под надслов: „Народното изкуство - мое вдъхновение и радост“. Идеята е да се предостави обществена трибуна за споделяне и популяризиране на педагогическия опит и научните подходи в преподаването и изучаването на българската народна традиционна култура, в представянето на научно-художествените търсения и педагогическото майсторство на работещите в сферата на образованието при заниманието им с обичайно-обредната система и нейните духовни и материални ценности. До края на Шишмановите празници, които ще приключат на 23 октомври т.г. с концерт под наслов „Отечество любезно“, се предвижда още провеждане на дискусия за приноса на проф. д-р Иван Шишманов в българското образование за изучаване на традиционната култура, откриване на негова паметна плоча в столицата, издаване на списание и паметна книга, и др.

Светла СТРУМИНА____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©