Събота,
  09 Декември 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Членство в НВСК на КНСБ


Уважаеми колеги,

в раздел Социално - икономически акценти/социални дейности/ становища и предложения, са качени необходимите документи за членство в НВСК на КНСБ;

1. Заявление за членство в НВСК

2. Заявление за издаване на членска карта на КНСБ

3. Заявление до работодателя

4. Информационна брошура

1. Заявление за членство

Първо се попълва Заявлението за членство, където се попълват лични данни на кандидата и той се съгласява да заплати първоначална еднократна членска вноска от 30,00 лв. и посочва какъв размер на месечния членски внос може да внася. Минималният месечен членски внос е 10,00 лв., но човекът може да реши да внася повече, което ще му позволи да натрупва повече средства и съответно да ползва по-висок размер на взаимопомощ в бъдеще.

В Заявлението за членство е посочена и банкова сметка, по която да се превеждат сумите. Препоръчително е поне еднократната вноска от 30,00 лв. да бъде внесена с подаване на Заявлението за членство, към което да бъде прикрепена вносна бележка или платежно нареждане за сумата от 30,00 лв.. Това е изискване съгласно чл.30,(4) от Устава, за да станеш член на НВСК .

2. Заявление за издаване на членска карта на КНСБ

Заявлението се попълва, тъй като членската карта също е необходимо условие, съгласно чл.30 от Устава. Тази карта в бъдеще ще донесе различни отстъпки и бонуси в търговски обекти и други, така че ще бъде полезна за човека. Той ще си я получи на адреса, който посочи в Заявлението.

3. Заявление до работодателя

Това заявление се попълва от човека и се носи в счетоводството на фирмата, за да може от там да му удържат всеки месец от заплатата посочения членски внос. В случай, че човекът вече е превел еднократната членска вноска от 30,00 лв., то тя следва да бъде задраскана от него в Заявлението. Удръжките от заплатата са най-лесния и удобен начин за събиране на месечния членски внос. След като остави оригинала във фирмата си, за човека остава копие, на което е хубаво да има някакъв знак, че Заявлението е прието от служител на фирмата за изпълнение – напр. някакъв надпис „Прието” или печат или входящ номер. Няма значение кое от трите неща или пък нещо друго подобно.

В случай, че човекът иска да внася/превежда индивидуално вноските, то тогава това заявление отпада и той самостоятелно има ангажимент да си плаща всеки месец.

След като ги е попълнил, тези 3 документа заедно с вносна бележка за направената еднократна членска вноска и/или месечен членски се сканират и се изпращат на настоящия е-mail nvsk@knsb-bg.org

Оригиналите се изпращат по пощата на адрес:

- гр. София, пл. Македония 1, ет. 5, ст.12, НВСК

- или в направление ОРКК в централата на КНСБ

За всякакви въпроси можете да се обръщате на следните телефони:

- 02/4010594 – Александър Симеонов;

- 02/4010677 – Анастасия Максимова.


виж прикачения файл


____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©