Сряда,
  27 Октомври 2021 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Д.ик.н. Янка Такева преизбрана за председател на СБУ


Д.ик.н. Янка Такева бе единодушно преизбрана за председател на Синдиката на българските учители от делегатите на Седмия конгрес на СБУ. За заместник-председател на Синдиката бе преизбран Красимир Попов.Седмият конгрес на СБУ се проведе на 30 юни и 1 юли 2017 г. в парк-хотел „Москва“ в столицата. Висшият форум на СБУ, на който присъстваха 361 делегати от цялата страна, обсъди политиките за ефективно качествено образование на Синдиката и приоритетите в неговата бъдеща дейност.

Събитието бе открито с химна на Република България в изпълнение на хор „Бодра смяна“, към НДД. В яркото си встъпително слово д.ик.н. Янка Такева - председател на СБУ изтъкна постигнатото от СБУ и очерта перспективите.Сред официалните гости на Седмия конгрес на СБУ бяха: Красимир Вълчев - министър на образованието и науката, Йорданка Фандъкова - кмет на Столична община, Пламен Димитров - президент на КНСБ, доц. д-р Гинка Чавдарова - изпълнителен директор на НСОРБ, Пламен Нанков - вицепрезидент на КНСБ, проф. Любен Тотев - ректор на Минно-геоложкия институт и председател на Съвета на ректорите, Емилияна Димитрова - председател на НАПОО, Ваня Кастрева - началник на РУО на МОН, акад. проф. ген.м-р Румен Ралчев - председател на УС на НСБО, проф. Росица Пенкова - директор на ДИУУ - СУ „Св. Климент Охридски“, Стефанка Балева - председател на СДСОРБ, Ваня Коконова - началник на РУО - Перник, Христо Андреев – началник на РУО на МОН Софийска област, Бойко Свиленов – директор на ОУ „Св. Иван Рилски“, гр. Перник и представител СРСНПБ, Диян Стаматов -директор на 119. СУ и зам.-председател на СРСНПБ, Илияна Митрова - председател на синдикалната организация на директорите към СБУ, д-р Елеонора Лилова - председател на синдикалната организация на директорите към СБУ, Бойка Хараламбиева - председател на Сдружението за учителска взаимопомощ ВСКУ - София, Милена Мавродиева и Емилия Мирчева – представители на Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“, Стефка Александрова –представител на НУС към КНСБ, директори на училища от цялата страна и др.Изключително бе представителството и на чуждестранни учителски синдикати – на Седмия конгрес на СБУ присъстваха президентите и вицепрезидентите на синдикатите на работещите в образованието от Германия, Русия, Холандия, Грузия, Испания, Украйна, Полша, Сърбия, Чехия, Черна гора, Словакия и Кипър. Специални гости бяха и Мартин Ромер, главен консултант ИО и Майк Дженингс - главен секретар, ETUCE.

В пет конгресни заседания делегатите приеха Устава, Платформата и четиринадесетте резолюции на Синдиката на българските учители. Избрани бяха съставите на: Изпълнителния комитет на СБУ, Централната контролно-ревизионна комисия на СБУ.

До председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева и ИК на СБУ бяха изпратени кошници цветя и множество поздравителни адреси от държавни и международни институции.

Подробности – четете в бр. № 26/ 11.09.2017 г. на вестник „Учителско дело“.____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2021 ©