Петък,
  01 Юли 2022 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Световен ден срещу детския труд 2017


Всяка година на 12 юни се отбелязва Световния ден срещу детския труд. През 2017 г. на тази дата вниманието на обществото е насочено към конфликтите и бедствията по света и как тези катаклизми карат милиони деца да полагат детски труд и да попадат в ръцете на трафиканти.

Над 250 милиона деца живеят в райони, засегнати от въоръжени конфликти. Всяка година 70 милиона деца са засегнати от природни бедствия. Като резултат, на 168 милиона деца в целия свят се налага да полагат детски труд, а половината от 65-те милиона души, напуснали домовете си поради военни действия, са деца.

На този ден - Световния ден срещу детския труд, синдикатите от сектора на образованието призоват за:

- безплатно, задължително, качествено публично образование в безопасна среда за всички деца и действия за включване на тези, които не са в училище;

- инвестиции в образованието и схеми за социална защита;

- осигуряване на права и добър професионален статус за учителите (в синхрон с препоръката на МОТ/ЮНЕСКО за статуса на учителите);

- преходен подход от училището към възможности за достоен труд.

На този ден настояваме за обновяване на институционалния ангажимент за безплатно качествено образование за всички.

Интернационал на образованието____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2022 ©