Неделя,
  17 Октомври 2021 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Национален етап на ученическия конкурс и конкурса „Мисия учител“


Общественият съвет на НК „Родолюбие“ напомня, че срокът за изпращане на разработките, класирани за участие в националния етап на ученическия конкурс и конкурса „Мисия учител“ е до 15.07.2017 г.

Класираните от първо до трето място разработки в НК „Родолюбие“ трябва да бъдат изпратени на адрес: София 1000, ул. „Ген. П. Д. Паренсов“, № 11 - за конкурса „Родолюбие“. Те трябва да са придружени с протокол от комисията по оценяването, списък с имената, датата и годината на раждане и темите на участниците, телефон и електронен адрес на училището, участника и консултанта за обратна връзка. Желателно е копие от протокола да се изпрати до РУО.

Работите да се представят в два екземпляра в обем до 20 страници, без приложенията (за реферати), и до пет страници за есетата. Материалите, изпращани на електронни носители, да са придружени с разпечатка. Презентациите да имат хартиена „заглавна страница“ с упоменати данни за автора, консултанта и използваните програми.

За рефератите и презентациите да бъдат подготвени резюмета (до 1000 знака).

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ НА НК „РОДОЛЮБИЕ“

Д.ИК.Н. ЯНКА ТАКЕВА

НАЦИОНАЛЕН КЛУБ „РОДОЛЮБИЕ“

Обществен съвет

1504 София, ул. „Ген. П. Д. Паренсов“ № 11, тел. 02/987 78 18,

e-mail: nkrodolubie@abv.bg; www.rodolubie.org

____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2021 ©