Неделя,
  16 Юни 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Награда по математика на Институтa по математика и информатика за 2014 г.


БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

„Връзки с обществеността”

Награда по математика на Институтa по математика и информатика за 2014 г.

Институтът по математика и информатика (ИМИ) при Българска академия на науките обявява Награда по математика за 2014 година за високи постижения в областта на математиката.

Наградата се дава на български гражданин на възраст до 40 години към 1-ви януари 2014. Крайният срок за номинации е 1-ви август 2014 г.

Повече подробности относно наградата и процедурата за номиниране сa обявени на страницата на ИМИ на http://www.math.bas.bg/new/site/?call=USE~news;&action=extract&id=368

09.04.2014 г.____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©