Събота,
  09 Декември 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ
СБУ надгражда политиките за опазване живота, сигурността и закрилата на децата и учениците


Синдикатът на българските учители, като една от най-силните и авторитетни организации в обществения живот на страната, чиито политики винаги напипват пулса на модерните и иновативни тенденции в сферата на образованието, динамиката в социалните процеси и промените в обществото, повече от десет години ефективно работи и конструктивно партнира с НСБО, МВР, МОН и Фондация „Европартньори - 2007” в решаването на обществено значими проблеми - в името на сигурността, закрилата, опазването на живота и здравето на децата и учениците. Синдикатът на българските учители продължава да надгражда политиките по тази гореща тема, да разширява познания и умения на учителските колективи за превенция, реакция и противодействие на риска от съвременни заплахи за сигурността, в т.ч. на радикализация и потенциални престъпления с терористичен характер чрез редица обучителни семинари и национални форуми. Поредното доказателство за градивната роля на СБУ в тази посока е инициираната от Синдиката на 12 април т.г. в София национална конференция на тема „Съвременни заплахи за сигурността и опазването живота и здравето на децата и учениците“, която се провежда съвместно с Фондация „Конрад Аденауер“ и Министерство на образованието и науката.

Националният форум, на който присъстваха повече от 150 участници, бе открит от председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева. Сред официалните гости на събитието бяха: Торстен Гайслер – ръководител на Бюрото на Фондация „Конрад Аденауер“ в София, Мария Гайдарова – заместник-министър на образованието и науката, Чавдар Христов – вицепрезидент на КНСБ. Участие взеха Лазар Додев, директор на дирекция „Квалификация и кариерно развитие“ в МОН, Наталия Михалевска, директор на дирекция „Образование на българите зад граница и организация на училищната мрежа в страната“, експерти в МОН, началници от 28 регионални управления на образованието, директори и учители на учебни институции у нас, членове на СБУ, представители на работодателски и неправителствени организации, работещи по темата, медии и др. Поздравителен адрес до организаторите и участниците бе изпратен от инж. София Торолова, областен управител на Софийска област.

Докладчици по темата бяха: проф. дпн Татяна Дронзина, преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“ и специалист по антитероризъм на Института за мир и разрешаване на конфликти в Гранада - Испания, която представи „Ролята на училището в превенция на радикализацията“. Проф. о.р. ген.-майор Румен Ралчев – председател на Национален съюз „Безопасност и охрана“ (НСБО), запозна присъстващите с „Новият тероризъм – заплаха в образователната система“, а Георги Апостолов от Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ разгледа в доклад „Развиване на ранната дигитално-медийна грамотност у децата като превенция на онлайн заплахите“. В конструктивен дух и с професионализъм бяха представени новости и превенции, работни материали и ценни практически съвети, възможности и решения, свързани с безопасността, опазването на живота и здравето на децата и учениците, повишаването на тяхната дигитална грамотност за безопасна среда в интернет, за противодействие на радикализация и на потенциални съвременни заплахи за сигурността на подрастващите.

Участниците изразиха своето категоричното становище, че проблемът със сигурността трябва да бъде осъзнат от институциите, да се надградят компетенции от страна на директорите, заместник-директорите, класните ръководители, всички учители и не на последно място - на родителите, за работа с децата - как да се предпазят и справят с опасностите в съвременния свят. Подробности за докладите и акцентите в изказванията по време на последвалата дискусия на форума - четете в брой 16 на в. „Учителско дело“.

Димитринка ХРИСТОВА

____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©