Вторник,
  05 Юли 2022 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Предложение за детски концерти и празнични събития от композитора Андрей Дреников


Като пеещ композитор, Андрей Дреников изпълнява богат репертоар от свои детски песни както за най-малките (3-5 години), така и за учениците от 7 до 11 години. В зависимост от публиката концертите му могат да включват песни-игри, песни-гатанки и песни с възпитателно съдържание. Контактът му с децата е непосредствен и емоционален.

Като отделен жанр детска песен може да се споменат песните, посветени на различни празници – рождени дни, Коледа, Първи март, Вяра, Надежда и Любов и др.

Андрей Дреников изпълнява също и поръчки за написване на химни на детски градини, училища, клубове, сдружения и фондации или по случай личен празник.

Предоставяме Ви данни за връзка на учебните заведения с композитора Андрей Дреников: моб. тел.: 0885/044013, дом. тел.: 02/9893402 или е-mail: a.drenikov@abv.bg.____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2022 ©