Събота,
  09 Декември 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

ГЛОБАЛНИ ПОЛИТИКИ
Международен форум, организиран от СБУ, обсъжда
интеграцията на мигранти чрез образование


През последните няколко години Синдикатът на българските учители задълбочено и целенасочено работи по проблемите на интеграцията на децата в учебните заведения, жените и възрастните хора на пазара на труда, както и на чужденците, получили статут на бежанци у нас. В подкрепа на тези политики е инициираната и организирана от СБУ на 24 февруари т.г. международна конференция на тема „Пътят на мигрантите – проблеми и решения в интегрирането им чрез образователните системи”. Участие в значимия форум взеха представители на учителските синдикати от много европейски страни, сред които: Македония, Сърбия, Румъния, Гърция, Италия, Испания и др. Присъстваха Илияна Йотова - вицепрезидент на Република България, Мая Манолова - омбудсман на Република България, проф. Николай Денков - министър на образованието и науката, Пламен Димитров - президент на КНСБ, представители на държавни институции, неправителствени организации, областни координатори и членове на СБУ и др. Специални гости на събитието бяха Мартин Ромер и новият европейски директор на Европейския синдикален комитет за образование Сюзън Флокен. Форумът бе открит от председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева. Основният доклад по време на събитието бе представен от проф. дпн Татяна Дронзина от СУ „Св. Климент Охридски“. Своя опит и добри практики споделиха представителите на европейските учителски синдикати.

Поредното значимо международно събитие, организирано от СБУ, постави във фокус възможностите, които осигурява българската образователна система за достъп до образование и обучение по български език, признаването на придобити компетентности и квалификации, подпомагането на достъпа и реализирането на пазара на труда и др. на попадналите у нас чужди граждани – временно пребиваващи или със статут на бежанци.

Повече за актуалното събитие четете в бр. 9 на в. „Учителско дело“.

УД

____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©