Събота,
  09 Декември 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Проведе се XXXVI Синдикален съвет на СБУ на тема:
„В надпревара с времето“


На 16 декември 2016 г. се проведе XXXVI Синдикален съвет на СБУ. В него участваха близо 400 представители на СБУ от цялата страна и гости, сред които: Мартин Ромер, Европейски директор на Европейския синдикален комитет по образование (ETUCE), Пламен Димитров - президент на Конфедерацията на независимите синдикати в България, представители на социалните партньори на СБУ - директори и кметове от цялата страна, проф. д-р Росица Пенкова, директор на Департамента за информация и усъвършенстване на учители към Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и проф. дпн Дора Левтерова - декан на Педагогически факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“, както и делегация от представители на Централния комитет на Съюза на работещите в науката и образованието в Република Киргизстан, ръководена от Сабир Тойгонбаев, заместник-председател на Съюза. Чрез видеоконферентна връзка в Синдикалния съвет се включи и проф. дфн Татяна Дронзина от СУ „Св. Климент Охридски“. Специален поздравителен адрес до д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, изпрати проф. дфн Анастас Герджиков, ректор на СУ „Св. Климент Охридски“.

XXXVI Синдикален съвет на СБУ откри д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, модератори на сесиите бяха Красимир Попов, заместник-председател на СБУ и Петранка Калоферова, член на Изпълнителния комитет и областен координатор на СБУ за област Пловдив.

Интригуващата тема на тазгодишния високопрестижен форум на СБУ бе: „В надпревара с времето“. Основен доклад по нея изнесе д.ик.н. Янка Такева, председателят на СБУ, която акцентира върху изпреварващите и иницииращи развитието на средното образование у нас политики на Синдиката на българските учители, неговите постижения и бъдещите приоритети в работата му. Проф. дфн Татяна Дронзина от СУ „Св. Климент Охридски“ презентира темата: „Ефективното образование - значението му в динамично развиващия се съвременен свят“.

Отношение по тематиката на XXXVI Синдикален съвет на СБУ взеха и приветстваха участниците в него: Пламен Димитров - президент на Конфедерацията на независимите синдикати в България, Мартин Ромер, Европейски директор на Европейския синдикален комитет по образование (ETUCE) и Сабир Тойгонбаев, заместник-председател на Съюза на работещите в науката и образованието в Република Киргизстан.

На 16 декември 2016 г., след приключването на XXXVI Синдикален съвет на СБУ, се състоя традиционната официална празнична вечер, по време на която се проведоха тържествените церемонии по награждаването на отличените в: Единадесетия национален конкурс на СБУ „Синдикалист на годината“, Осемнадесетия национален конкурс на СБУ „Журналист на годината“ и Десетия национален конкурс на СБУ за най-добър социален партньор - кмет и директор.

Подробности за деловия ход, дискусиите и взетите решения на XXXVI Синдикален съвет на СБУ очаквайте в бр.1 за 2017 г. на вестник „Учителско дело“.

____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©