Четвъртък,
  30 Ноември 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

СБУ инициира форум за значението на ефективното образование в динамично развиващия се съвременен свят


Основно място в дейността на Синдиката на българските учители заема грижата за професионалното израстване и творческото развитие на учителя. Още едно потвърждение на тази устойчива политика бе проведената на 17 ноември 2016 г. национална конференция на тема: „Ефективното образование - значението му в динамично развиващия се съвременен свят”, инициирана и организирана от СБУ, със съдействието на Фондация „Конрад Аденауер”. В конференцията участваха: д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, Диян Стаматов, зам.-министър на образованието и науката, Торстен Гайслер, ръководител на Представителството на Фондация „Конрад Аденауер” в България, членовете на Изпълнителния комитет на Синдиката на българските учители.

При изключителен интерес форумът събра заедно водещи учители, синдикални активисти на СБУ, директори на училища и детски градини, началници на регионалните управления по образование в страната, директори на дирекции в МОН.

Основен доклад по темата „Ефективно образование” представи научният ръководител на форума проф. дфн. Татяна Дронзина от СУ „Св. Климент Охридски”. В него тя разгледа връзката на ефективното образование с постигането на качество, с иновациите, с лидерството и изискването за адекватна на времето промяна. Проф. Дронзина акцентира и на съществените фактори за постигане на ефективност в образованието.

Форумът дискутира съвременните предизвикателства, с които се сблъсква образованието и учителите и как на базата на новата законодателна уредба и автономността, която тя дава на училищата у нас, може да се промени качеството на образованието по ефективен начин.

Всички участници в конференцията се обединиха около становището, че независимо от разликите си всички успешни образователни системи в света инвестират в учителя, защото „качеството на една образователна система не може да надхвърли качеството на нейните учители“, работят целенасочено за привличане и подготовка на учители, както и за постоянното повишаване на тяхната квалификация и подкрепа от цялото обществото - това е най-важната промяна, към която трябва да се стремим и у нас.

Форумът даде още един ясен знак на обществото, че българската образователна система е единна и работи заедно за промяната в нагласите и за постигане на ефективно качествено образование в динамично развиващия се свят.

Повече за хода на конференцията и обобщения на резултатите от нея четете в следващия брой на вестник „Учителско дело”.____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©