Неделя,
  03 Декември 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

КОМИСИЯ ЩЕ ОЦЕНЯВА ПРОЕКТИТЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ИНОВАТИВНИ УЧИЛИЩА


Комисия към министъра на образованието и науката ще оценява проектите на кандидатите за иновативни училища. Новият орган, който днес проведе първото си заседание, се състои от експерти на министерството, университетите, синдикални и неправителствени организации. В правилника за дейността на комисията е записано, че всички проектни предложения ще се разглеждат най-малко от двама членове независимо един от друг. Ако комисията реши, могат да бъдат наети и външни оценители.

Преди началото на заседанието зам.-министърът на образованието и науката Диян Стаматов обясни, че всяка дейност в училище може да е иновация, ако е различна от досегашните и даде добър резултат при завършването на клас или етап на образование. Той припомни разпоредбите на Наредбата за институциите в системата на предучилищното и училищното образование. В нея е записано, че всяко училище може да въведе нови учебните предмети, да промени учебното съдържание и броят учебните седмици. „Искахме да направим съдържателна промяна в системата и вярваме, че тя ще дойде с иновативните училища. Всяка иновация ще е в контекста на конкретното училище. Онова, което е иновативно за някои, може да е неприложимо за други, допълни Стаматов.

Министерство на образованието ще предложи и формуляр за кандидатстване за иновативно училище. В него директорите ще трябва да опишат вида на иновацията, която искат да въведат в методиката на преподаване, организацията, учебната среда или качеството на образованието. Формулярът ще бъде качен на сайта на министерството и на регионалните управления на образованието.

Пресцентър на МОН____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©