Вторник,
  05 Юли 2022 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Водата – извечни послания


Предлагаме Ви заедно да надникнем в Микрокосмоса на Водата чрез авторската изложба на Иван Тодоров, разположена на открито със съдействието на Столична община в градинката пред „Кристал“, срещу Централния Военен клуб(05-20.10.2016г.). В този си формат изложбата няма световен аналог и поставя пред съвременната наука уникални въплоси, на които следва да бъде даден отговор. Тези въпроси касаят здравословните и безопасни условия на труд в среда на рязко увеличени вредни вълнови енерго-информационни въздействия.

Феноменът на структурната памет позволява на водата да запечатва всичко, което става около нея, като по този начин обменя информация с цялата Вселена и свързва информацията за всички живи системи. И всеки от нас е брънка в безкрайната верига, предаваща информация. Но всеки от нас е и източник на информация, защото всяка изречена дума, всяко наше действие, мисъл и емоция се отделят от нас и се запомнят от водата. А информационното замърсяване я отравя, натрупвайки се в нейната памет. Водата носи много важно послание на човечеството – предлага ни да погледнем по-внимателно в себе си.

Наблюдавайки картините, които водата ни показа след едночасово „общуване” с мобилен телефон или след един ден „съвместна работа” заедно с човека в стандартна офис среда (край компютър, принтер, рутер, жични и безжични ко-муникации) разбрахме, че наистина има над какво да се замислим.

УД

____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2022 ©