Събота,
  15 Юни 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Поздравителен адрес от г-н Пламен Димитров - президент на КНСБ по повод 5 Октомври - Международен ден на учителя


Поздравителен адрес

До д.ик.н. Янка Такева,

Председател на СБУ

До членовете на Синдиката на българските учители

Честит празник, уважаеми български учители! На 5 октомври отбелязваме Световния ден на учителя – празник, иницииран през 1994 г. от ЮНЕСКО и отбелязван в над 100 държави по света. Идеята за него се ражда в Париж, на проведената през 1966 г. Междуправителствена конференция за статута на учителите, на която е подписан документът „Препоръки, засягащи статуса на учителя”, определян като важно средство за популяризиране на добри учителски практики.

Много учителски организации по света отбелязват празника с различни дейности, призовавайки за по-добри и справедливи условия на труд и за равен достъп за качествено образование, особено в най-бедните райони.

България е част от съвременния глобален свят и това налага да търсим отговори на глобалните въпроси, свързани с учителската професия, с мисията на учителите и с тяхната определяща роля за бъдещето на този свят – идното знаещо и можещо поколение.

Европейската статистика показва, че се очертава ясна тенденция на застаряване и липса на диверсификация в професията за цялата европейска общност. Повече от 70% от действащите учители са жени, а повече от една трета от тях са на възраст над 50 години.

В Европейския съюз около 8.3 милиона души са заети в сферата на образованието – от възпитателите в детските градини до преподавателите във висшите училища. Жените доминират като дял особено много в ранните етапи на образованието – 95% са учителите в предучилищното ниво и 85% - в началното. За България, както и за страните от Източна Европа, жените в детските градини и основните училища са над 99%. Един от особено сериозните проблеми не само у нас, но и в европейски и световен план, е нарастващата агресия на учениците в училище и извън него и това налага предизвикване на широк обществен дебат за причините, предизвикващи това тревожно явление.

Изключително отговорни са задачите пред българските учители, към които държавата и обществото ни все още са в дълг.

Празничният ден е повод да отдадем признание към всички Вас, съвременни будители, за мисионерския труд, който полагате в търсене на формулата за образованието не само като ограмотяване, но и като възпитание, етика, култура, духовни ценности и най-трудните уроци за справяне с предизвикателствата на живота.

Благодаря Ви, скъпи учители!

Благодаря Ви, че оставате верни на своето призвание!

Пламен Димитров,

президент на КНСБ

5 октомври 2016 г.____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©