Сряда,
  27 Октомври 2021 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

The Global Teacher Prize 2017г. - писмо от г-н Лазар Додев, директор на дирекция „Организация, контрол и инспектиране“ за условията, при които може да се кандидатства в конкурса за глобалната учителска награда


ДО

НАЧАЛНИЦИТЕ НА РЕГИОНАЛНИТЕ УПРАВЛЕНИЯ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

СОЦИАЛНИТЕ ПАРТНЬОРИ:

СИНДИКАТ НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ КЪМ КНСБ,

СИНДИКАТ „ОБРАЗОВАНИЕ“ КЪМ КТ „ПОДКРЕПА“,

НЕЗАВИСИМ УЧИТЕЛСКИ СИНДИКАТ КЪМ КНСБ,

СЪЮЗ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ В СИСТЕМАТА НА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА В БЪЛГАРИЯ,

СДРУЖЕНИЕ НА ДИРЕКТОРИТЕ В СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ЧАСТНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с конкурса за глобалната учителска награда The Global Teacher Prize 2017г. Ви уведомявам, че кандидатстването е онлайн и ще продължи до 14.Х. 2016 г., на интернет страницата www.globalteacherprize.org.

Това е една изключителна възможност за отличаване на водещите световни лидери в образователната сфера, а в нашата образователна система работят десетки хиляди педагози с доказани отлични резултати във всички аспекти на образованието.

Кандидатите за глобалната учителска награда The Global Teacher Prize 2017 г. могат да кандидатстват индивидуално, както и да бъдат номинирани и подкрепени от кметовете на общини и населени места, синдикалните организации и от регионалните управления на образованието.

Уважаеми началници на РУО, моля да препратите писмото до всички директори на образователни институции от областта и кметовете на населени места и общини за номинация и подкрепа на учители от съответните региони.

Моля да ни уведомите до 10.Х.2016 г. за кандидатите от Вашата област. Министерството на образованието. Също може да се окаже подкрепа при кандидатстването на педагогическите специалисти.

Всички условия за кандидатстването можете да видите на интернет страницата www.globalteacherprize.org.

Критерии за допустимост:

За да бъде допуснат, кандидатът следва да:

- Бъде най-малко на 18 години по време на кандидатстването;

- Да преподава или осигурява образователна подкрепа на ученици между 5 и 18 години в училищна среда;

- Да не му е забранено участие в състезанието или получаване на наградата съгласно приложимото законодателство;

- Да няма криминално досие;

- Да не са се държали (с действие или бездействие) по начин, който би донесъл за лоша репутация на учителската професия или на фондацията „Варки“;

- Да не са предишни носители на наградата;

- Да не са служители или консултанти на групата компании на фондация „Варки“ или непосредствени членове на семействата на служител или консултант.

Кандидатстване:

Съдиите ще оценят кандидатурите на базата на следните критерии:

- Иновативни и ефективни преподавателски практики и резултати в обучението на ученици в класната стая и училището (например чрез подобряване на оценките, посещенията в клас/поведението, подпомагане на резултатите за по-нататъшно обучение, предоставяне на възможности за използване на потенциала им);

- Използване на иновативни и ефективни образователни практики, които могат да се използват за да повлияят на качеството на образование в световен мащаб (например иновативно използване на технологии и нетипични методи на образование, които могат да се използват в други училища в същия контекст);

- Признаване на достиженията на учителя в класната стая и извън нея от трети лица – ученици, колеги, директори на училища, както и членове на по-широката общност, включително правителството, религиозни организации и бизнеса. (например: чрез местни/национални учителски награди; признания в пресата или академични публикации; препоръки от ученици с изключителни постижения, директори и др.; високи постове в различни организации или управителни съвети, които имат образователна насоченост);

- Подготовка на децата да бъдат глобални граждани в свят, в който ще се сблъскват с хора от много различни религии, култури и националности (например: започване на работа или друг вид навлизане в реалния работен процес, връзки с училища от други части на света и насърчаване на участие в програми за обмен; обяснение за философския подход за включване на глобалното гражданство в конкретната класна стая на учителя-кандидат и как той определя успеха);

- Постижения в полза на обществото извън класната стая, които осигуряват уникални модели за подражание на учителската професия (признания от медиите, обществени награди, семинари; членство в месни организации. Как се вписва обществото в класната стая на кандидата и как се определя успеха?)

- Подобряване достъпа до качествено образование на деца от всякакъв произход;

- Насърчаване на други хора да се присъединят към учителската професия (например чрез обучение или менторство в училище или обучителна институция; предоставяне на примери за работа за въвеждащо обучение, менторство на нови учители или участие заедно с други колеги в продължаващо професионално развитие; принос към обществени дебати за учителската професия чрез изказвания, статии, блогове, участия в социални медии, кампании на социални медии, различни събития и конференции; примери за действия, които са допринесли за издигане на престижа на учителската професия в страната).

Глобалната учителска награда се присъжда от фондацията „Варки“ под патронажа на Негово Превъзходителство шейх Мохамед бин Рашид ал Мактум, вицепрезидент на Обединените арабски емирства, министър-председател и емир на Дубай. Глобалната учителска награда е приз от 1 милион щатски долара, предоставяна годишно на изявен учител с изключителен принос към професията. Целта на наградата е да подчертае важността на учителите и факта, че по целия свят усилията им заслужават да бъдат признати и оценени. Тя се стреми да признае въздействието на най-добрите учители не само върху техните ученици, но и върху общностите около тях.

Как се присъжда наградата

Академията по присъждане на наградата включва държавни служители, директори на училища, членове на научни дружества, журналисти, предприемачи, директори на компании, учени и представители на развлекателната индустрия от целия свят. Те споделят общата цел за хвърляне на светлина върху чудесната работа на учителите и използват обширен списък от критерии за присъждане. С цел осигуряването на обективност и прозрачност, процесът се наблюдава от Прайсуотърхаускупърс (PwC).

Въздействието на Глобалната учителска награда:

Глобалната учителска награда има силно положителен ефект както на местно равнище, така и на глобалната сцена. В годината на поставяне на началото на наградата се явиха над 5 000 участници от 127 страни, което предизвика голям медиен интерес. Местните репортажи по света бяха изключително благоприятни към одобрените кандидати, а високопоставени лица, включващи Нейно Величество йорданската кралица Рания ал Абдула, Бил Клинтън, Тони Блеър и Кевин Спейси усърдно насърчаваха участниците. С обявяването на десетимата финалисти за глобалната учителска награда 2016 начинът, по който професията е представена в медиите продължи да еволюира.

Жури

Победителят ще бъде избран от изтъкнатата „Академия Глобална учителска награда“ (Global Techers Price Academy), съставена от директори на училища, образователни експерти, коментатори, журналисти, държавни служители, предприемачи, директори на компании и учени от целия свят.

Да обединим усилията си и да отличим най-добрите в учителската професия!

Успех!

Лазар Додев

Директор на дирекция „Организация, контрол и инспектиране“

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2021 ©