Вторник,
  28 Май 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Справянето с бежанската криза е отговорност на институциите не само на национално, но и на глобално ниво


Д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ взе участие в инициираната от КНСБ международна кръгла маса на тема: „Бежанската криза – национални рискове, регионални измерения и мерки за овладяването ѝ“ , която се проведе на 19 септември 2016 г. Във форума участваха още: Пламен Димитров, президент на КНСБ, Зорница Русинова - министър на труда и социалната политика, Филип Гунев - зам.-министър на вътрешните работи, Петя Първанова - председател на Държавната агенция за бежанците, Гинка Чавдарова - изпълнителен директор на НСОРБ, Димитър Манолов - президент на КТ „Подкрепа“, представители на общински съвети, специализирани структури, образователни заведения, федерации и синдикални организации, медии и др. Форумът имаше за цел да дискутира проблемите на интеграцията на бежанците и опасността за националната ни сигурност, както и предизвикателствата, пред които са изправени националната и местната власт

Ефективни мерки за овладяване на кризата в международен план представиха по време на събитието Естер Линч - конфедерален секретар на Европейската конфедерация на профсъюзите, и Матайс льо Рут - представител на Върховния комисариат на бежанците към ООН за България.

Ивайла ВАСИЛЕВА

____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©