Неделя,
  03 Юли 2022 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив


С грижа за децата


За една полезна инициатива на ” Солвей Соди” АД

„Солвей Соди” АД – Девня стартира една изключително полезна инициатива за децата и учениците - Кампания, запознаваща ги с правилата за безопасност в автомобилите. Чрез интересна и забавна мултимедийна презентация всяко дете разбира защо трябва и как да стане „Инспектор по коланите в автомобилите”. Кампанията се реализира в училищата във Варна, Девня, Провадия и Суворово. Много доброволци вече са приели идеята на кампанията с грижа за децата присърце. Очаква се тя да бъде подкрепена и да намери съдействие от страна и на колкото се може повече учители, членове на СБУ и директори на училища от област Варна.

Полезната инициатива, насочена с грижа към децата е социален ангажимент на „Солвей Соди” АД – Девня. Безопасността е ценност и първи приоритет на Групата „Солвей” . Целта на фирмата и дъщерните дружества е да ръководят бизнес дейностите си с грижа за хората и без злополуки, днес и в бъдеще. В „Солвей Соди” АД вярват, че всички инциденти могат да бъдат предотвратени. Постигането на съвършенство на безопасността е дълъг процес на непрекъснато подобрение и най-вече промяна в начина на мислене и поведението на всички нас. Изхождайки от тези свои разбирания, по инициатива на ръководството на предприятието, в края на 2015 г. бе подписан Меморандум за сътрудничество по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд между „Солвей Соди” АД – Девня и КНСБ, КТ „Подкрепа”, МТСП и Българската стопанска камара. Кампанията, запознаваща децата с правилата за безопасност в автомобилите е част от дейностите в изпълнение на Меморандума.

УД____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2022 ©