Неделя,
  03 Юли 2022 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Поздравителен адрес до Синдиката на българските учители и неговите членове от инж. Пламен Димитров - Президент на Конфедерацията на независимите синдикати в България по повод Първия учебен ден - 15 септември


ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИНДИКАТА

НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ

СКЪПИ БЪЛГАРСКИ УЧИТЕЛИ,

Позволете ми най-сърдечно да Ви поздравя с настъпването на новата учебна година и да Ви пожелая да бъде тя по-успешна и по-резултатна - в личен и в професионален план!

Първият учебен ден носи емоцията на очакваната първа или поредна среща с учениците, на нетърпението да се положи новото добро начало на учебния процес - в обновени сгради и класни стаи, в съвременно оборудвани кабинети.

Новата учебна година идва и с нови предизвикателства, породени от влизането в действие на новия Закон за предучилищното и училищното образование, но той далеч не е единственият проблем пред образователната ни система.

Очертава се траен недостиг на преподаватели в цялата страна. Завършващите висше образование не желаят да стават учители и причините за това са отдавна известни. Липсва стратегия, която в дългосрочен план да осигури мотивирани и квалифицирани кадри за българското средно образование.

Пенсионирани са 4500 учители, още около 45 000 ще излязат от системата в следващите десетина години. Това са хората, които изнесоха на гърба си всички полезни и безполезни реформи и експерименти в образователната система, но останаха верни на своето призвание.

Благородна, хуманна и свята е професията на учителя, който посреща стоически неизбежните за съвремието ни трудности, воден от своята дълбоко заложена просветителска мисия и любов към знанието, към младото поколение и отговорността пред бъдещето на нацията.

Новият закон е вече факт, но съмненията и неяснотите около неговото прилагане, липсата на обща визия за осъществяване на предстоящите промени, както и плавното им въвеждане, се нуждаят от продължителна и мащабна разяснителна кампания.

Най-важната предпоставка да се изпълни неговият замисъл и да се превърне той в действащ закон е кадровото и финансовото осигуряване на системата на средното образование.

Структурните проблеми трябва да се решат с поставяне на Учителя във фокуса на реформата. Наложителна е промяна във философията на делегираните бюджети и на учителските заплати.

КНСБ твърдо застава зад позицията на Синдиката на българските учители и на неговия председател г-жа Янка Такева и заявяваме категорично, че въвеждане на промените, изисквани от закона - в рамките на съществуващия бюджет, - не е възможно!

Според финансовия министър, през следващата година се очертават 2 основни приоритета като номинално увеличение на разходите и това са армията и дългосрочни инвестиции в образованието, т.е. решението на проблема е изнесен в бъдещето.

Вярваме, че все още не са изчерпани всички „дипломатически” възможности да бъдат убедени факторите, от които зависи осигуряването на необходимото финансиране за системата.

Твърде динамична и тревожна е политическата ситуация в международен план и провокиране на нестабилност със стачки е последното, към което биха пристъпили българските учители, но заявяваме решително, че реформа без финансиране не може да има!

Образованието трябва да стане действителен национален приоритет и ролята на синдикалния актив, на СБУ и на КНСБ, за постигането на тази висока и национално отговорна цел, е решаваща.

Образование, сигурност и култура - това са лостовете за развитие и просперитет на една държава и колкото по-бързо се осъзнае това, толкова по-скоро България ще тръгне по верния път.

БЪДЕТЕ ЖИВИ И ЗДРАВИ, скъпи български учители!

НА ДОБЪР ЧАС през новата учебна година!

ПЛАМЕН ДИМИТРОВ,

Президент на КНСБ____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2022 ©