Четвъртък,
  30 Ноември 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Приключи третото издание на Международния конкурс за учители „Извънкласните и извънучилищните дейности - за устойчиво качествено обучение, възпитание и развитие на децата и учениците”


Синдикатът на българските учители, съвместно с Фондация „Устойчиво развитие за България” и Санаторно-оздравителен комплекс (СОК) „Камчия”, под патронажа на Министерството на образованието и науката, организираха от 1 до 5 септември т.г. в СОК „Камчия” семинар на тема „Извънкласните и извънучилищните дейности - за устойчиво качествено обучение, възпитание и развитие на децата и учениците”. Форумът е заключителна част от едноименния конкурс, който се провежда за трета поредна година по инициатива на СБУ. По време на откриването на събитието поздравление и въведение към темата на форума направиха председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева, Диян Стаматов, заместник-министър на образованието и науката, Венцеслава Генова, началник на Регионалното управление по образование (РУО) на МОН – гр. Варна, Виолета Илиева - началник на РУО на МОН – гр. Бургас, а от името на Станка Шопова - изпълнителен директор на СОК „Камчия” и председател на Фондация „Устойчиво развитие за България” - доц. Емилия Лазарова. Тук бяха и експерти по образование в общинските администрации, Веселин Рашев – председател на ОбКС на СБУ, координатор за област Варна и член на ИК на СБУ, преподаватели от Департамента за информация и усъвършенстване на учителите към СУ „Св. Климент Охридски” и др.

Камелия Колева, началник-отдел „Достъп до образованието” в дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието” в МОН, коментира извънучилищните и извънкласните дейности в контекста на новия Закон за предучилищното и училищното образование.

В конференцията участваха близо 150 учители и специалисти, работещи в сферата на извънкласната дейност от детската градина до дванадесети клас, от извънучилищните образователни звена, както и директори, експерти по образование, научни работници, преподаватели и студенти от педагогически факултети на висши училища у нас и чужбина, които се възползваха от възможността да обобщят и мултиплицират добрия педагогически опит, да изразят лична позиция и да предложат авторски решения на поставените проблеми по отношение на извънкласната извънучилищната дейност в системата на средното образование. С голям интерес преминаха и творческите работилници: за четенето, „Хайде на хорото”, кръглата маса на тема: „Изкуство в образованието”. А домакините от СОК „Камчия” бяха подготвили богата културна програма.

Кулминация на събитието бе тържествената церемония по награждаването на отличените в конкурса, която се проведе на 4 септември 2016 г.

Подробно за събитието, дискусиите, впечатленията на участниците и гостите – в бр. 27 на в. „Учителско дело”.

Таня ЛЕОНИДОВА____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©