Петък,
  01 Юли 2022 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

УТВЪРДЕНИ СА АДАПТИРАНИТЕ УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ЗА 292 НЕДЕЛНИ УЧИЛИЩА В ЧУЖБИНА


Обучението на учениците в 292 български неделни училища в чужбина, които постъпват в I и в V клас през учебната 2016/2017 година, ще става по адаптирани учебни програми по български език и литература, по история и цивилизации и по география и икономика. При адаптирането на програмите за първи път експерти на МОН привлякоха учители, които преподават в неделни училища в чужбина и дадоха становище какво е най-удачно да се преподава.

За първи път българчетата в чужбина ще се обучават по адаптирани учебни програми по история и цивилизации и география и икономика в частта им, отнасяща се до историята и географията на България.

Адаптираните програми са разработени в съответствие държавния образователен стандарт за общообразователната подготовка и изискванията за резултатите от обучението по учебните предмети български език и литература, история и цивилизации и география и икономика.

Учебните програми са адаптирани така, че обучението по тях да осигури усвояването на българския книжовен език, българската литература, историческото и географско познание за българските земи в условията на чужда езикова среда.

Изучаването на български език и литература, история и цивилизации и география и икономика в тези училища ще помогне за приобщаването на децата на наши сънародници в чужбина към българската култура и утвърждаване на българската идентичност като част от европейската идентичност.

Заради това, че все пак става дума за обучение в неделни училища, са предвидени по-малък брой часове за прилагане на адаптирания вариант на учебните програми. Годишният брой за изучаване на учебния предмет български език и литература в I клас е 108 часа, а в V клас е 102 часа. Годишният брой за изучаване на учебните предмети история и цивилизации и география и икономика в V клас е по 34 часа.

Училищата в чужбина, които са подпомагани финансово от МОН и ще работят по тези програми, функционират на територията на различни континенти и държави:

1. Австралия и Океания - Австралия и Нова Зеландия – 3 училища;

2. Азия – Израел, Китай, Кувейт, Обединени Арабски Емирства – 4 училища;

3. Африка – Египет, Мароко, Република Южна Африка – 3 училища;

4. Европа – Австрия, Албания, Белгия, Великобритания, Германия, Гърция, Ирландия, Испания, Италия, Кипър, Македония, Молдова, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Руска федерация, Сърбия, Турция, Украйна, Унгария, Франция, Финландия, Чешка република, Швейцария, Швеция - 232 училища;

5. Северна Америка – Канада, САЩ – 49 училища;

6. Южна Америка – Бразилия – 1 училище.

Пресцентър на МОН____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2022 ©