Събота,
  15 Юни 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

17 500 000 ЛВ. ЗА ДЕЦА В РИСК СА ЗАЛОЖЕНИ В НОВ ПРОЕКТ ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ


17 500 000 лв. е бюджетът за изпълнение на проекта „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“, който се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Това стана ясно днес при представянето на проекта, който предвижда осигуряване на условия и ресурси за изграждане на подкрепяща среда в детските градини и училищата за осъществяване на включващо обучение.

Този проект надгражда проекта „Включващо обучение“, реализиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, посочи Грета Ганчева, ръководител на проекта и директор на дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието“ в МОН.

Досега е осигурена подкрепа за децата със затруднения в обучението в общо 159 детски градини и училища. В 112 училища се предоставя допълнителна подкрепа на 2050 деца със специални образователни потребности. 1155 деца от предучилищна възраст са обхванати в 34 детски градини.

По новия проект дейността се разширява – ще се работи с деца със специални образователни потребности в нови 10 детски градини и 10 училища. Проектът предвижда назначаване на допълнителни специалисти – психолог и социален педагог, обучения на учителите и специалистите, осигуряване на техника и материали за работа с децата (спортни съоръжения за работа и занимания).

Сред новите дейности по проекта е разработване и отпечатване на речник на българския жестов език в електронен вариант и на хартиен носител, както и въвеждане на алтернативни модели за работа с деца с девиантно поведение.

Заместник-министърът на образованието и науката Диян Стаматов приветства партньорите и участниците в реализацията на проекта и изрази надежда той да се реализира успешно през целия програмен период.

Пресцентър на МОН____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©