Петък,
  01 Декември 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

СЪОБЩЕНИЕ НА ПРЕСЦЕНТЪРА НА КНСБ по повод приетия на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата


Изненадани сме от решението на Комисията по правни въпроси към Народното събрание да приеме на първо четене ЗИД на Закона за адвокатурата!

Той е внесен от група народни представители в началото на миналата 2015г., но е подготвен от Висшия адвокатски съвет, т.е. налице е типичен, неприкрит лобистки подход при подготовката и внасянето му в НС.

Законопроектът предлага изменения и допълнения, които по своя обем и обхват би следвало да са обект на законотворческа инициатива от Министерския съвет, респективно министерство на правосъдието.

Срещу приемането на законопроекта се образува своеобразен широк фронт от противници, включващ редица обществени и стопански организации. Нещо повече, по инициатива на КНСБ в средата на 2015г. законопроектът бе обсъден в Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС). Всички организации на работниците и работодателите, включени в НСТС по категоричен начин се противопоставиха на основните идеи и текстове за изменение и допълнение в Закона за адвокатурата. Комисията за защита на конкуренцията също се произнесе по редица текстове от законопроекта, като противоречащи на правилата на конкуренцията.

Редица срещи по законопроекта бяха проведени през 2015 г. Състоя се и обществено обсъждания, включително и във въпросната комисия на НС. В резултат на засиления обществен интерес и критичен анализ на основните моменти от законопроекта, част от вносителите му оттеглиха подкрепата си за него. Общото ни очакване бе, че законопроектът ще бъде оттеглен от останалите негови вносители. Това очакване съществуваше в продължение на повече от 8 месеца, и през това време по законопроекта не се предприемаха действия.

Неочаквано за всички комисията го прие на първо четене с уговорките за ремонт, формиране на работна група по усъвършенстването му и прочие.

Приемаме това решение, като лобистки реверанс към интересите на групи от адвокатските среди. Осъществено под вял натиск и абсурдни заплахи за“ стачка“ от страна на определени адвокатски среди.

Този поклон е осъществен на безпринципна основа. В портиворечие с ясните аргументи „против“ същността на законопроекта, изложени в становищата на толкова много организации, представляващи значително по-голям кръг от обществени интереси на своите членове.

Евентуалното по-нататъшно придвижване на законопроекта по законодателната пътека, ние възприемаме, като пример за това как не следва да се подготвят, внасят обсъждат и приемат законопроекти.

Същевременно, ние, добре разбираме, че в адвокатурата има проблеми, има натрупано напрежение. Изразихме готовност да участваме в търсенето на приемливи решения на тези проблеми. Не приемаме обаче те да бъдат решавани на безпринципна, вклютичелно противоречаща на Конституцинни разпоредби основа.

Писмото до комисията по правните въпроси и Становишщето на КНСБ по законопроекта са публикувани на сайта на КНСБ.

Пресцентър на КНСБ____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©