Събота,
  09 Декември 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Осигурени са средствата за целодневна организация на учебния процес и на петокласниците


Министерството на образованието и науката изнесе информация, че са осигурени средствата за целодневна организация на учебния процес и на петокласниците.

Синдикатът на българските учители изказва своята удовлетвореност от това, че политиката за целодневна организация на учебния процес продължава да се развива.

Това е политика инициирана от самия Синдикат, както и тази за задължителната предучилищна подготовка, и е изцяло в съгласие с изискванията за повишаване на качеството на образованието.

Целодневната организация на учебния процес осигурява за голяма част от учениците - билингви шанс да разберат и усвоят преподаваните знания, да добият умения за учене и за самостоятелна работа, условия за извънкласни занимания и уплътняване на свободното време, а за родителите – спокойствие за децата им.

Не на последно място отчитаме и факта, че целодневната организация на учебния процес осигурява работни места за учители особено в малките и средни по големина населени места и е един от факторите за запазване на работни места при протичащите негативни демографски процеси, както и осигуряване на допълнителен стандарт за издръжка на учениците в целодневната организация.____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©