Неделя,
  03 Декември 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

СБУ с подкрепата на МОН проведе обучение за усъвършенстване комуникативните компетентности на управленските кадри в образованието


На 30 май т.г. в Централата на Синдиката на българските учители се проведе обучение на тема „Етикет и протокол“ с участието на над четиридесет директори на столични училища и детски градини. То бе организирано от Синдиката на българските учители в партньорство с Министерство на образованието и науката и Фондация „Европартньори - 2007”, в гр. София.Обучителната програма премина при засилен интерес от страна на участниците, които се запознаха с правилата и културата на комуникацията, добрия стил, етикет и протокол на поведение в професионална среда и на официални места. Синдикатът на българските учители, като една от най-авторитетните обществени организации, чиято ръка е винаги на пулса на модерните и устойчиви политики, насочени не само към качеството на образователната система, но и към личностното усъвършенстване, квалификацията и подобряване на управленските компетентности на кадрите в образованието, осъществи поредното полезно обучение, наред с инициираните семинари съвместно с МОН по превенция на риска от терористична заплаха и с БПЦ - за духовно-нравственото възпитание на подрастващите.Сред целите на настоящия обучителен семинар бяха да се подобрят знанията и комуникативните уменията на директорите в средното образование по отношение основните елементи на етикета и протокола при междуличностното и личностно-институционалното общуване с официален и ежедневен характер. Обучението бе открито от председателя на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева и зам-министъра на образованието и науката Диян Стаматов. Лектор по темата бе водещият специалист и практик в областта - доц. д-р Блага Благоева – предопавател и ръководител на катедра „Политология“ в Университета за национално и световно стапанство /УНСС/, и нейните аситенти – студентите Милена Лафчиева – магистър по „Политология“ и Кристиян Христов – бакалавър по същата специалност в УНСС.Подробности за обучението четете в брой 22 на в. „Учителско дело“.

УД____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©