Вторник,
  26 Октомври 2021 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Д.ик.н. Янка Такева участва във Втория форум на българските училища от Западното полукълбо в Чикаго


Председателят на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева участва във Втория форум на българските училища в Западното полукълбо, организиран от Асоциацията на българските училища в чужбина.

На него присъстват вицепрезидентът на РБългария г-жа Маргарита Попова, депутати, университетски преподаватели, както и над 100 представители на българските училища от 11 щата на САЩ, Канада, Великобритания, Франция, Австрия и Кипър.

В българското училище „Джон Атанасов“ в Чикаго, САЩ, г-жа Такева участва в дискусия, на която бяха дискутирани важни теми като това как да се съхранят и популяризират зад граница българския език и традиции, съвременните алтернативи в обучението по български език в мултикултурна среда.

При посещението си в българското училище д.ик.н. Янка Такева подари картина на Светите братя Кирил и а Методий и Портрет на Джон Атанасов.

____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2021 ©